Frågor & svar
Medlemsförmåner
Kvinna skriver på en tavla

Kurser som höjer din kompetens

Som medlem får du förmånlig rabatt på ett flertal kurser inom bland annat ledarskap, kommunikation, affärsmannaskap, projektledning, kvalitet och styrelsearbete.

Naturvetarna samarbetar med dessa aktörer som erbjuder dig som är medlem rabatterade kursavgifter: 

 

Företagsekonomiska Institutet (FEI)

15 % rabatt på ett stort utbud av utbildningar. Vi vill särskilt tipsa om Allmän företagsekonomisk kurs – ekonomi för icke-ekonomer, Certifikat Ledarskap samt Agilt ledarskap.

Lär mer om kurserna på FEI nedan.

För att ta del av erbjudandet från FEI, logga in här.

 

StyrelseAkademien

Naturvetarnas medlemmar har samma rabatt som StyrelseAkademiens medlemsrabatt. SyrelseAkademien erbjuder ett stort utbud av utbildningar, kurser och seminarier inom ägar- och styrelseområdet. Mer information längre ner på sidan.

 

Affärsmannaskap för naturvetare

Priset per deltagare för medlemmar i Naturvetarna  är 39 000 SEK, exklusive moms (vilket är 15 % rabatt). Affärsmannaskap för naturvetare arrangeras av Lunds universitet och kursen omfattar strategi, organisation, ekonomi och affärsmässighet. Mer information längre ner på sidan.

 

Gällöfsta Perlan Ledarskap

Naturvetarnas medlemmar får 15 % rabatt på avgiften. Utveckling, coachning och utbildning av ledare och organisationer. Mer information längre ner på sidan.

Företagsekonomiska institutet, FEI

Certifikat Ledarskap

Vill du som chef stärka din roll genom att utveckla ditt ledarskap? Bra ledarskap går genom en ökad förståelse av dig själv som chef och medarbetare samt dynamiken i arbetsgruppen och i organisationen. Ledarskap handlar mycket om att inspirera andra och att åstadkomma en stark teamkänsla där varje person gör sitt bästa, tar ansvar för helheten och hjälper andra mot målen.

Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få träna på olika ledarskapssituationer, som till exempel leda ett möte, coacha medarbetare, hantera en konfliktsituation och ge och ta emot återkoppling.

Kursen vänder sig till dig som har ett formellt chefs- eller personalansvar och som ansvarar för att leda och utveckla individer och grupper. Kursen är också lämplig för nyutnämnda chefer.

Lär mer om utbildningen på FEI:s hemsida  

Logga in här för att ta del av erbjudandet

 

Agilt ledarskap

Ett växande antal organisationer söker agila sätt att leda och styra verksamheten, sätt som stödjer kundorientering, flexibilitet och anpassningsförmåga. En viktig del i denna styrning är att våga släppa på detaljplanering, kontroll och finansiella belöningar för att istället förlita sig på medarbetarnas inre motivation och förmåga. Under kursen tittar vi närmare på hur denna styrning kan se ut, vilka krav den ställer och hur den kan införas. Kursen ges av Göran Nilsson ekonomie doktor och forskare som även skrivit kurslitteraturen.

Kursen är lämplig för dig som är intresserad av agila sätt att leda och styra, det vill säga sätt som är bättre anpassade till en dynamisk värld. Den riktar sig inte till en specifik roll i organisationer utan är lämplig för personer i företagsledning, controllers, HR-personer, linjechefer med flera.

Läs mer om utbildningen på FEI:s hemsida 

Logga in här för att ta del av erbjudandet

 

Allmän företagsekonomisk kurs

Ekonomi för icke-ekonomer. Kunskaper i företagsekonomi är relevanta för allt fler befattningar i dagens arbetsliv. Decentralisering, plattare organisationer och ökande omfattning av projektbaserat arbete betyder att fler medarbetare måste ha kunskap om, och känna ansvar för, ”hur företaget eller organisationen går”. För lekmannen är ämnesområdet ”företagsekonomi” ofta synonymt med bokföring och siffror. Men det är inte hela sanningen. Företagsekonomi är ett brett ämne som innehåller betydligt mer: Organisationsfrågor, marknadsföring och strategival är några exempel.

Utbildningen riktar sig till dig som inte har ekonomi som huvudsaklig arbetsuppgift men har behov av att förstå och agera utifrån ekonomisk information. Utbildningen omfattar 6 delkurser inom företagsekonomins olika delar som du studerar under ett förmiddagspass i veckan under cirka 9 månader. Lektioner ges på plats i FEI:s lokaler och via FEIFLEX live-streamade distansstudier. Inga förkunskaper i ekonomi nödvändiga!

Läs mer om utbildingen på FEI:s hemsida 

Logga in här för att ta del av erbjudandet

StyrelseAkademien

StyrelseAkademien har ett stort utbud av utbildningar, kurser och seminarier inom ägar- och styrelseområdet. StyrelseAkademien erbjuder medlemmar i Naturvetarna rabatt på de öppna styrelseutbildningarna. Som medlem får du: 

 • Rabatt på avgiften till Certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet. Rabatten är densamma som StyrelseAkademiens medlemsrabatt (lokala skillnader kan förekomma).
 • Rabatt på avgiften till fortsättningsutbildning Ökat fokus. Rabatten är densamma som StyrelseAkademiens medlemsrabatt.
 • StyrelseAkademiens Kandidatbank - Kostnadsfritt för företag att annonsera efter styrelseledamöter i StyrelseAkademiens Kandidatbank.
 • Medlemskap i StyrelseAkademien tecknas frivilligt för ordinarie pris. I medlemskapet ingår möjlighet att teckna StyrelseAkademiens VD- och styrelseansvarsförsäkring, tillgång till Kunskapsbanken, möjlighet att registrera sig i vår nationella kandidatbank m.m.

För att ta del av rabatten till Styrelseakademiens utbildningar, ange koden NA_2018-2019.

Läs mer på www.styrelseakademien.se

Affärsmannaskap för naturvetare

Naturvetarna tillsammans med Lunds universitet arrangerar utbildningen Affärsmannaskap för naturvetare. Utbildningen kompletterar de naturvetenskapliga utbildningarna och ger dig kunskap om hur företag eller annan affärsdrivande verksamhet fungerar strategiskt, organisatoriskt, ekonomiskt och affärsmässigt. Målsättningen är att rusta naturvetare för att kunna konkurrera om strategiska positioner.

Som medlem i Naturvetarna har du rabatterad avgift. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och målgruppen är naturvetare med en akademisk examen och minst tre års erfarenhet från näringslivet eller strategiska roller i offentlig sektor.

Här kan du läsa allt om utbildningen Affärsmannaskap för naturvetare.

Gällöfsta Perlan Ledarskap

Gällöfsta Perlan Ledarskap har i mer än 40 år arbetat med att utveckla, coacha och utbilda ledare och organisationer. Medlemmar i Naturvetarna får 15 procent rabatt på ordinarie kurspris.

 • UGL
 • Klart ledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Situationsanpassat ledarskap - från och med 1 december sker kursen online
 • Leda på distans
 • Ledarskap för erfarna chefer
 • Ledarskap för nya chefer
 • Ledarskap utan chefskap

Ange att du är medlem i Naturvetarna i meddelandefältet vid anmälan för att ta del av rabatten på www.gallofsta.se/utbildningar

Senast uppdaterad: