Frågor & svar
Medlemsförmåner
En logotyp för Saco lönesök

Lönestatistik för naturvetare

Håll koll på löneläget och sätt mål inför nästa lönesamtal. Med Saco lönesök kan du som är medlem ta del av Sveriges bästa lönestatistik för naturvetare.  

Lönestatistiken ger dig koll på löneläget inom ditt utbildnings- eller arbetsområde. Men framförallt kan det användas för att se din potentiella löneutveckling och vilka val du kan göra i karriären för att nå dit du vill.

Med Naturvetarnas lönestatistik i Saco Lönesök kan du jämföra löner inom olika områden för att få en bild av möjliga karriärmöjligheter. Du kan bland annat se lönestatitik utifrån: 

  • utbildningsområden
  • branscher
  • befattningar 

Statistiken visar en lönespridning för olika åldersgrupper, examensår, utbildningar och arbetsmarknadssektorer. 

Naturvetarnas lönestatistik baseras på vår årliga löneenkät. Aktuella siffror är från löneåret 2020.

 

Lönestatistik för medlemmar

Till Saco Lönesök för medlemmar (logga in med BankID)

I Saco Lönesök finns även lönestatistik för chefer som är gemensam för akademiker inom Sacos förbund. Läs mer om chefslönestatistiken. 

 

Lönestatistik för förtroendevalda

Som förtroendevald har du tillgång till fördjupad statistik: 

Till Saco Lönesök för förtroendevalda (logga in med BankID)  

Förtroendevalda kan se statistik tre år tillbaka för naturvetare och andra akademiker. De har även tillgång till fler urval så som kommun, samt tjänstebenämning och yrkesspecialitet för utbildning och forskning inom statlig sektor.

 

Tips på hur du kollar lönestatistik

När du kollar lönestatistik, tänk på att:

  • Lönestatistiken anger lönespannet. Stirra dig inte blind på medianlönen – kanske vill du sikta mot nittionde percentilen, eller högre? Ta då reda på vad som krävs i form av ansvar och prestationer för att komma dit.
  • Lönestatistiken är inget argument i sig. Använd den för att sätta mål i ditt nästa lönesamtal och mer långsiktigt. Argumenten för lönen du vill ha ska baseras på ditt ansvar, din kompetens och dina prestationer.
  • Lönestatistiken är inget facit – den anger endast vad andra hade i lön när de lämnade uppgifterna. Använd statistiken som vägledning om i vilket lönespann du bör ligga.
  • Gör många urval och jämför löner i olika branscher, arbetsuppgifter och befattningar för att se din potentiella löneutveckling och dina karriärmöjligheter.

Vill du ha hjälp att tolka statistiken? Kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för ett samtal om vilken lön du ska begära för ett visst jobb.

Ta hjälp av lönestatistik inför lönesamtalet

När det är dags för lönesamtal är det bra att ha koll på löneläget inom ditt utbildningsområde eller din bransch. Använd Naturvetarnas lönestatistik för att sätta mål vid nästa löneförhandling. Här tar vi upp några vanliga fallgropar när statistiken används på fel sätt och hur du istället kan tänka. 

 "Jag jämför mig med andra i min åldersgrupp?"

Så gör du: Ta fram löneuppgifter för många urval. Jämför löner i olika branscher, arbetsuppgifter och befattningar. Men använd helst inte statistiken som ett argument för att du ska höja din lön. Däremot ger den vägledning om i vilket lönespann du ska ligga. Kom ihåg att det är dina prestationer som ska värderas.

"Jag lägger mig på medianlönen"

Så gör du: Medianen är ett statistiskt mittvärde och säger inget om dina prestationer och resultat. Se istället statistiken som en vägledning för i vilket spann lönerna ligger för olika befattningar inom en viss bransch. Spannet får man genom att titta på tionde percentil, median och nittionde percentil. Kanske vill du sikta mot nittionde percentilen? Ta reda på vad som krävs för att komma dit. Kanske det är förknippat med större ansvar eller vidgade arbetsuppgifter och kompetensutveckling.

"Statistiken är facit"

Så gör du: Nej, lönestatistiken är inget facit för dig. Statistiken kommer aldrig att vara ett argument för att du ska få en viss lön och använder du statistiken fel finns risken att du får en lägre lön än om lönen satts utifrån dina faktiska prestationer. Använd istället statistiken som stöd för att sätta upp ett eget lönemål baserat på dina prestationer, dina förväntade resultat och förutsättningarna på din arbetsplats.

"Arbetsgivaren har sin egen lönestatistik"

Så gör du: Ja vissa har det. Här gäller det att vara kreativ och använda de tabeller som passar din profil bäst. Kom ihåg att Naturvetarnas lönestatistik har samma relevans som arbetsgivarens. Kanske vår lönestatistik är färskare och har mer aktuella siffror än den statistik som arbetsgivaren lutar sig mot.

"Jag ligger redan så bra till"

Så gör du: Då kan det vara dags att byta grupp att jämföra sig med. Gör ett nytt urval i Saco Lönesök. Kanske du har fått nya arbetsuppgifter och större ansvar. Med ökat ansvar följer högre lön.

"Jag ligger i botten, det finns inget att göra"

Så gör du: Ta reda på varför du inte har högre lön och vad som krävs för att komma upp på en högre nivå. Kanske du inte känner till vilka lönekriterier som gäller på din arbetsplats. Ta upp frågan med lönesättande chef och be om en motivering.

"Jag fixerar mig vid siffrorna och följer dem."

Så gör du: Din lön ska inte sättas utifrån vad andra tjänar. Det är dina insatser som ska bedömas: Hur kvalificerat är ditt jobb och vilken kompetens krävs för det? Hur stort ansvar har du och hur väl utför du ditt arbete?

Till lönestatistiken för medlemmar.

Till lönestatistiken för förtroendevalda.

Senast uppdaterad: