Lediga jobb

Elina Scheers Andersson

Nutritionisten Elina Scheers Andersson valde att byta spår efter disputationen. Sedan i våras är hon universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet.

 

Vad gör du på ditt nya jobb?

–  Undervisar i fysiologi, nutrition och genetik för sjuksköterskor på Röda korsets högskola. Jag jobbar också med att planera kurser och föreläsningar för ett nytt kandidatprogram i folkhälsa med global inriktning som ska starta hösten 2018.

 

Vilka utmaningar har du i jobbet?

–Det är spännande med ett helt nytt program och med sjuksköterskeprofessionen. Det är också en ny värld att jobba som lärare med andra termer och andra sätt att arbeta på.

 

Vad är roligast?

– Mötet med studenterna: att få hjälpa dem i processen att få ny kunskap eller att få upp ögonen för något nytt, att locka deras intresse för något de tycker är svårt.

 

Vilken nytta har du av din naturvetenskapliga utbildning?

– Jag har disputerat i epidemiologi och folkhälsa, så jag hoppas få möjlighet att stanna och undervisa på det nya kandidatprogrammet. Men jag har jättemycket nytta av min utbildning även nu. Till exempel är nutrition en stor del i omvårdnad.

 

Hur fick du jobbet?

– Jag skickade en spontanansökan till Röda korsets högskola i Flemingsberg och fick ett möte med avdelningschefen för medicin och folkhälsa. På väg dit såg jag en vakant tjänst som lektor i medicin och tänkte att det kan ju funka med min utbildning, så jag sökte och fick tjänsten.

 

Varför bytte du inriktning på karriären?

– Jag har tidigare gjort val efter prestation, och varit nära att gå in i väggen. Efter disputationen funderade jag på vad jag ville göra och kom fram till att jag tycker att det är roligt att undervisa.

 

Tips till andra som vill byta jobb?

– Ta en paus och stanna upp och lyssna på dig själv. Att du har en utbildning betyder inte att du måste jobba med det. Man har också andra erfarenheter och egenskaper. Gå på känslan av vad du tycker är roligt: det som känns lätt och ger glädje. Fundera på hur du kan omsätta det i praktiken. Prata om vad du vill göra. Det gör att folk får upp ögonen.

Senast uppdaterad: