Frågor & svar
Kalender

Utbildning som ger dig trygghet i din roll som arbetsmiljöombud

Välkommen på en utbildning som ger dig kunskap och trygghet i din roll som arbetsmiljöombud/skyddsombud!

  • Startar: 2023-12-12 09:00
  • Slutar: 2023-12-12 12:00
  • Plats: Digitalt
  • Lokal:

Mål med utbildningen:
• Ge trygghet i din roll som arbetsmiljöombud.
• Ge kunskap om lagar och regelverk.
• Ge information om vart du kan vända dig vid frågor rörande arbetsmiljö.

Innehåll:
• Vad är en god arbetsmiljö?
• Hur kan vi arbeta med att förbättra arbetsmiljön?
• Lagar och regler som redskap i arbetsmiljöarbetet.
• Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete SAM?
• Vilken roll har jag som arbetsmiljö-/skyddsombud?

Utbildningen riktar sig till valda arbetsmiljöombud/skyddsombud. Du har rätt att gå utbildning på betald arbetstid. Du måste dock ansöka om ledigheten och få den beviljad av din arbetsgivare.

Gå gärna vår onlineutbildning, för dig som  arbetsmiljö-/skyddsombud: arbetsmiljö-/skyddsombud. Fackliga utbildningar - Naturvetarna

Om du inte har anmält ditt uppdrag som Skyddsombud/arbetsmiljöombud till Naturvetarna, gör det här.

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmäl dig här senast 10 december!