Frågor & svar
Kalender

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Om dina arbetsuppgifter innebär arbete med eller ansvar för arbetsmiljöfrågor är den här utbildningen viktig för dig.

  • Startar: 2019-10-01 09:00
  • Slutar: 2019-10-31 16:00
  • Plats: Göteborg, Malmö, Stockholm
  • Lokal:

Kanske är du chef? Kanske är du skyddsombud eller arbetsmiljöansvarig? Kanske arbetar du med HR? Oavsett roll behöver du kunna tolka kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete – och praktiskt kunna hantera dem i din dagliga verksamhet. Känner du att du kan se samband mellan god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling? Eller upplever du att du behöver veta mer om vad ni behöver göra för att undersöka, riskbedöma, åtgärda, kontrollera och dokumentera på ett sätt som gynnar verksamheten?

Utbildningen vänder sig till dig som vill göra lönande arbetsmiljöarbete till vardag. Vi varvar föreläsningar med övningar, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Efter avslutad kurs ska du känna att du förstår och kan omsätta AFS 2001:1 i praktiken.

Utbildningens anordnas av Prevent.

Utbildningens anordnas löpande av Prevent och finns i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Se aktuella datum

För mer information om denna och andra utbildningar, samt datum och anmälan besök https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/