Frågor & svar
Kalender

Ordförandekonferens Regioner

Den 16-17 september 2020 arrangerar Naturvetarna en digital ordförandekonferens. 

  • Startar: 2020-09-16 12:00
  • Slutar: 2020-09-17 13:00
  • Plats:
  • Lokal: Microsoft Teams

Konferensen kommer bland annat att behandla aktuella avtalsfrågor samt arbetsrättsliga frågor av vikt för dig i din roll som ordförande i en Naturvetarförening på en region.

Om inte ordförande kan delta, kan vice ordförande eller ledamot delta istället. 

Inbjudan har skickats till Naturvetarföreningarnas ordföranden.