Frågor & svar
Kalender

Nutritionens betydelse för primär och sekundär cancerprevention

Dagarna arrangeras av Dietisternas Riksförbund och Regionalt cancercentrum i samarbete med World Cancer Research Fund International. Konferensen riktar sig främst till professioner inom hälso- och sjukvård, folkhälsa och till politiker.

  • Startar: 2017-01-24 08:00
  • Slutar: 2017-01-24 17:00
  • Plats: Göteborg
  • Lokal: meddelas senare

Dietisternas Riksförbund har fått projektmedel från Socialstyrelsen för att under 2016 jobba med att översätta och sprida World Cancer Research Funds (WCRF) material om matvanors betydelse för cancerprevention i Sverige. Broschyren riktas till befolkningen och målet är att öka kunskaperna om matens betydelse för cancerprevention. Materialet kommer att spridas genom föreläsningar för professioner inom hälso- och sjukvård, folkhälsa och politik under hösten 2016.

Projektet avslutas med konferensdagar vid tre orter, där lokala projekt och studier presenteras. Det blir också föreläsningar av bland annat Rachel Thompson från WCRF.

Projektet Mat och Cancer och görs i samarbete med RCC Syd, Väst och Stockholm/Gotland för respektive ort. Inbjudan med fullständigt program skickas ut inom kort.

Information uppdateras löpande på www.matochcancer.se