Frågor & svar
Kalender

Naturvetarnas Studentråds kongress

Vid kongressen möts naturvetarstudenter från hela landet för att påverka, nätverka och inspireras. Du kan vara med och påverka framtiden för landets alla naturvetare!

  • Startar: 2021-10-30 09:00
  • Slutar: 2021-10-30 14:00
  • Plats: Digitalt via Teams
  • Lokal:

Varje år håller Naturvetarnas Studentråd en kongress där ni medlemmar får chans att påverka vilka frågor Studentrådet ska driva under kommande verksamhetsår.

Vi nätverkar, utvecklas och får en djupare inblick i vad Naturvetarna gör för just oss. Styrelsen berättar vad som gjorts under året som gått och vad planen är för kommande verksamhetsår. Vid kongressen utses även nästkommande års styrelse och valberedning – du kan själv kandidera!

Läs mer om kongressen och anmäl dig här.

Här kan du läsa Studentrådets kongresshandlingar