Frågor & svar
Kalender
Jan Bylund är moderator för Gilla Jobbet

Gilla jobbet

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

  • Startar: 2020-11-03 08:20
  • Slutar: 2020-11-03 16:30
  • Plats: Webbinarium
  • Lokal:

I höst är konferenserna utbytta mot en livesändning under en halvdag. Ämnena handlar om ergonomi i hemmet, hur vi kan jobba med OSA-frågor på distans, kris, smittspridning och hur vi får till ett bra arbetsmiljöarbete under Coronapandemin.

Läs mer och anmäl dig på gillajobbet.se

Arrangörer för Gilla jobbet

Afa försäkring, Akademikeralliansen, Kommunal, LO, OFR, Prevent, PTK, SKR, Suntarbetsliv och Svenskt näringsliv. Naturvetarna bjuder in till Gilla jobbet eftersom vi är en del av PTK.