Frågor & svar
Kalender

Uppstart för chefsnätverk 2017

I ett nätverk för chefer kan du bolla frågor som rör chefs- och ledarrollen.

  • Startar: 2017-03-15 17:00
  • Slutar: 2017-03-15 19:00
  • Plats: Norrköping
  • Lokal: Elite Grand Hotel, Tyska torget 2

Ni som bjuds in är chefer inom ett stort antal branscher och professioner. Ni har goda möjligheter att utbyta idéer och erfarenheter!

Nätverket vänder sig till dig som har personal-, budget- och verksamhetsansvar.

Aktuella städer är Göteborg, Halmstad, Malmö, Norrköping, Stockholm, Sundsvall och Uppsala.

Inbjudan skickades ut under vecka 6 till dig som är med i Naturvetarna Chef. Är du chef men inte har fått inbjudan? Hör av dig till chef@naturvetarna.se

Läs mer på www.naturvetarna.se/vi-erbjuder/chef/natverk-for-chefer/