Frågor & svar
Kalender

Nätverk för chefer

Här kan du träffa andra chefer och diskutera frågor som rör chefs- och ledarrollen. Chefer från olika branscher och professioner deltar, vilket skapar goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter. Ditt engagemang är en viktig förutsättning för att nätverket ska vara levande.

  • Startar: 2020-03-11 17:00
  • Slutar: 2020-03-11 19:00
  • Plats: Örebro: obs inställt!
  • Lokal: Elite Stora Hotellet, Drottninggatan 1

Chefsnätverket i Örebro är inställt på grund av för få anmälningar.