Frågor & svar
Kalender
Till vänster: Julia Romanowska läser högt ur bok. Till höger: Boken Schibbolet av Julia Romanowska.

Chefsfredag: Kulturledarskap för att mogna och må bra

Välkommen till en alldeles särskild chefsfredag med en schibboletföreställning och samtal om ledarskap bortom NPM, mallar och formella roller.

  • Startar: 2022-10-28 14:00
  • Slutar: 2022-10-28 15:30
  • Plats: Fysiskt i Göteborg på Radisson Blu Scandinavia eller digitalt
  • Lokal:

Anmäl dig här!

Denna chefsfredag möter vi forskaren Julia Romanowska och det hon kallar schibbolet-effekten inom ledarutveckling. Den bygger på hennes forskning där hon jämförde försvarshögskolans traditionella och statusfyllda ledarprogram med ett kulturledarprogram kallat schibbolet.

Försvarshögskolan hade ett strukturerat program där cheferna uppfattade att de blev bättre chefer, men medarbetarna tyckte inte det. Schibboletgruppen blev mer osäkra, men deras medarbetare tyckte att de blivit bättre. Och återhämtningshormonet i blodet hos både chefer och medarbetare var bättre hos schibboletgruppen.

Vad hade de gjort? Schibbolet är en serie föreställningar med starka texter om förintelse, övergrepp och andra utsatta, omskakande berättelser och olika musikstycken. Forskningsgruppen som deltog fick reflektera över texterna tillsammans.

Du får delta i en sådan schibbolet-föreställning och det efterföljande samtalet leds av vår chefsstrateg Hanna Broberg.

Denna Chefsfredag är en hybrid. Du kan alltså välja om du vill delta på plats fysiskt eller om du vill delta digitalt, detta anger du i anmälan. För dig som deltar fysiskt har vi nätverkande mingel med dryck och tilltugg efter föreläsningen.

Har du frågor? Mejla till Zara Hammarberg.

Varmt välkommen!