Frågor & svar
Kalender

Chefsfredag: Är du autentisk i ditt ledarskap?

Ulrika Sedell föreläser om ledarskapsideal och om att utveckla sitt ledarskap. Under föreläsningen kommer du att få reflektera och fundera över vilka krav som ställs på dig som ledare.

  • Startar: 2021-04-23 14:00
  • Slutar: 2021-04-23 15:30
  • Plats:
  • Lokal:

UlrikaSedell.pngNär kraven ökar och ständiga förändringar är en del av förutsättningarna på arbetsplatsen ställer det krav på ledarskapet. Ofta finns det en bild av hur ett framgångsrikt ledarskap ser ut och det är förknippat med att vara beslutsmässig, kontrollerande, rationell och distanserad.

Under den här chefsfredagen möter vi Ulrika Sedell som tillsammans med Jonas Nyman har skrivit boken Manlighetskoden - ledarskapets 7 dygder. Boken bygger på samtal med 16 höga chefer om hur de gjorde upp med förlegade ledarskapsideal och utvecklade ett medvetet och autentiskt ledarskap. De 7 dygderna handlar bland annat om att bli inifrånstyrd och visa sårbarhet såväl som civilkurage. Efter föreläsningen kommer några signerade böcker att lottas ut.

Anmälan

Du som är chef och medlem i Naturvetarna är välkommen att anmäl dig på denna länk

Chefsfredag är digital, men antalet platser är ändå begränsat. Detta beror på att förbunden har en kostnad för varje deltagare.

Anslutningslänk skickas ut från Svensk Chefsförening (Akademikerförbundet SSR) till alla anmälda ett par dagar före Chefsfredagen.

Om Chefsfredag

Chefsfredag är en kostnadsfri medlemsförmån för dig som är chef och medlem i Naturvetarna. Att fylla på med inspiration och kunskap samt utöka ditt nätverk är värdefullt. Chefsfredag arrangeras i samarbete mellan NaturvetarnaDIKFysioterapeuternaInsight ConsultingSveriges Arbetsterapeuter och Svensk Chefsförening (Akademikerförbundet SSR).

Om du har frågor, välkommen att kontakta chef@naturvetarna.se

Om du använder sociala medier, använd gärna #Chefsfredag.