Frågor & svar
Kalender

Chefsfredag: Sortera i styridealen

Välkommen på höstens första chefsfredag tillsammans med forskaren Susanna Alexius som tar oss med på en inspirerande och spännande resa genom olika styrideal och hur de påverkar din organisation och era uppdrag.

  • Startar: 2021-09-10 14:00
  • Slutar: 2021-09-10 15:30
  • Plats:
  • Lokal:

Kontroll följs av Tillit. Renodling följs av Samverkan. Regler följs av Värdegrund. Det är förståeligt att många upplever att de fått en överdos av styrning. I verksamhetens inre frodas vanligen flera olika ideal sida vid sida.
I komplexa uppdrag tycks dessutom allt lika angeläget och många förbättringsförslag trängs om uppmärksamheten. Det blir både svårt att prioritera och ”bli klar” med något. Så hur ska du då göra?

Susanna Alexius utgångspunkt är att ledare bör hedra sitt komplexa uppdrag: Allt går inte ihop och allt kan inte genomsyra allt. Så är det bara och det måste vi acceptera och förhålla oss till.

Hennes nya bok handlar om att leda komplexa verksamheter. I vårt nyhetsbrev kommer du att få mer info och erbjudande om den boken.

 

Om föreläsaren

Susanna Alexius är docent i företagsekonomi, verksam vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning handlar om moderna styrideal och styrformer och olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld.

 

Anmälan

Du som är chef och medlem i Naturvetarna är välkommen att anmäl dig på denna länk

Anmäl dig här senast den 6 september.

Chefsfredag är digital, men antalet platser är ändå begränsat. Detta beror på att förbunden har en kostnad för varje deltagare.

Anslutningslänk skickas ut från Svensk Chefsförening (Akademikerförbundet SSR) till alla anmälda ett par dagar före Chefsfredagen.

 

Om Chefsfredag

Chefsfredag är en kostnadsfri medlemsförmån för dig som är chef och medlem i Naturvetarna. Att fylla på med inspiration och kunskap samt utöka ditt nätverk är värdefullt. Chefsfredag arrangeras i samarbete mellan NaturvetarnaDIKFysioterapeuternaInsight ConsultingSveriges Arbetsterapeuter och Svensk Chefsförening (Akademikerförbundet SSR).

Om du har frågor, välkommen att kontakta chef@naturvetarna.se

Om du använder sociala medier, använd gärna #Chefsfredag.