Frågor & svar
Kalender

Årsmöte i Hälsa och Miljö

Välkommen till årsmöte i Hälsa och Miljö.

 • Startar: 2017-03-24 17:30
 • Slutar: 2017-03-24 18:30
 • Plats: Stockholm
 • Lokal: Nordic C Hotel, "Djurgården". Vasaplan 4

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet samt rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 7. Val av ordförande för föreningen
 8. Val av styrelse
 9. Val av valberedning
 10. Behandlande av inkomna motioner
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Behandling av frågor som styrelsen väckt
 13. Övriga frågor

Dagordningen kan komma att revideras.

Efter årsmötet kommer Johan Sidenmark från Cradlenet och berättar om Cirkulär ekonomi- Vad är det?

På föreningens vägnar,
Jonas Engzell, ordförande

Anmälan och frågor till Jonas Engzell via e-post, hom@naturvetarna.se, senast den 11 mars.