Frågor & svar
Kalender

Årsmöte Hälsa & Miljö 2022

Välkommen att delta på professionsföreningens årsmöte den 8 mars. I år sker årsmötet digitalt pga Covid-19.

  • Startar: 2022-03-08 20:00
  • Slutar: 2022-03-08 21:00
  • Plats: Digitalt
  • Lokal:

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet samt rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7. Val av ordförande för föreningen
8. Val av styrelse
9. Val av valberedning
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Behandlande av inkomna motioner
12. Behandling av frågor som styrelsen väckt
13. Övriga frågor

Dagordningen kan komma att revideras.

Verksamhetsberättelse och resultaträkning hittar du på sidan för Hälsa & Miljö

På föreningens vägnar, Martin Bertilsson, ordförande.

Anmälan och eventuella frågor till Martin Bertilsson via e-post, hom@naturvetarna.se, senast den 1 mars.

Anmälda deltagare kommer att få en länk till mötet via e-post.