Frågor & svar
Kalender

Årsmöte Geosektion

Välkommen till Geosektions årsmöte torsdag 20 april. Kl 15.00 inleder Rob Hellingwerf som föredragshållare. Kl 16.00 börjar årsmötet.

 • Startar: 2017-04-20 15:00
 • Slutar: 2017-04-20 18:00
 • Plats: Uppsala
 • Lokal: SGUs hörsal, Villavägen 18

"Geologen och samhället: behov, brister och bonus"

Rob Hellingwerfs bakgrund:

 • BSc geologi (1976, Univ Amsterdam)
 • MSc geologi (1981, Cum Laude, Univ Amsterdam)
 • PhD geologi (1986, Univ Amsterdam)
 • Forskare Malmgeologi och Geokemi (1986, Statens Universitet Utrecht, NL)
 • Docent (1989, Chalmers Tekn Univ - GU)
 • Adjungerad professor Tillämpad geologi (1993, LTU)
 • gästprofessor Ekonomisk geologi (2008, GU)

Rob Hellingwerfs nuvarande position:          

 1. Examinator vid Bergsskolan (Filipstad)
 2. Gästprofessor Malmgeologi (LTU)
 3. VD HGRAB (Filipstad)
 4. Fellow of the Society of Economic Geologists
 5. Europageolog (QP) sedan 2003

Han har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar, handlett över 40 studentuppsatser (Göteborgs universitet och Bergsskolan i Filipstad), och medverkat i ca 30 internationella prospekteringsprojekt.

Anmäl dig till otto.pile@sgu.se eller pia.hansson@tyrens.se senast 13/4.