Frågor & svar
Kalender

Årsmöte Djursjukskötarnas Riksförbund

Välkommen till årsmöte i Djursjukskötarnas Riksförbund söndag 18 juni kl 14.00.

  • Startar: 2017-06-18 14:00
  • Slutar: 2017-06-18 15:00
  • Plats: Nacka
  • Lokal: Naturvetarnas kansli, Planiavägen 13

På mötet kommer vi bland annat att gå igenom året som gått och lägga fram nya planer för kommande verksamhetsår.

Dagordning

§ 1.               Mötets öppnande

§ 2.               Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna

§ 3.               Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare

§ 4.               Val av rösträknare

§ 5.               Godkännande av dagordningen

§ 6.               Styrelsens årsberättelse och ekonomisk berättelse

  • Verksamhetsberättelse 2016
  • Verksamhetsplan för 2017

§ 7.               Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 8.               Fastställande av medlemsavgift

§ 9.               Propositioner

§ 10.             Motioner

§ 11.             Val av styrelseuppdrag – ordförande och ledamöter

§ 12.             Val av valberedning

§ 13.             Övriga frågor

§ 14.             Mötets avslutande

 

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet genom att mejla till g_sofiaeriksson@hotmail.com.