Frågor & svar
Kalender

Akademikerkompetens

Fyll på din kunskap, inspiration och kreativitet! Kompetensutveckling gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

  • Startar: 2017-11-07 13:00
  • Slutar: 2017-11-07 16:00
  • Plats: Upplands Väsby
  • Lokal: Scandic Infra City

Anders Gustavsson: Utbränd! - Chefens ansvar?

En utbränd medarbetare kostar företaget stora summor i oplanerade kostnader. För den utbrända medarbetaren kan de personliga följderna bli katastrofala, i värsta fall död. Föredraget handlar om vad stress är, vad som gör oss stressade och ger ett antal råd för att förhindra stress och utbrändhet.

Anders Gustavsson arbetar som föreläsare och konsult med ledarskapsutveckling samt organisationsutveckling. Med värme, entusiasm och glimten i ögat utmanar han gärna sina åhörare på ett humoristiskt sätt. Anders har en bakgrund som docent i kemi på Kungliga Tekniska Högskolan.

Anitha Risberg: Arbetsliv och stress 

Du kan jobba oerhört mycket - BARA du har koll på återhämtningen. Vad är stress och vad händer i kroppen när vi stressar? Varför är återhämtningen så viktig? Du får insikter om vad som formar dig och om negativa och positiva tankar och relationers betydelse för hälsan.

Anitha Risberg har skrivit boken "Stress, prestation och återhämtning". Hon är Medicine Doktor i fysiologi, lektor, företagsledare, föreläsare och fortsätter att bedriva forskning. Som disputerad forskare är Anitha Risberg väl tränad att förmedla evidens-baserad kunskap och hon gör det begripligt med tydliga exempel ur vardagen som vi lätt kan identifiera oss med. Hennes undervisningsinsatser har hedrats med priset Master of Academia och hon har även nominerats till Nationalencyklopedins instiftade Kunskapspris.

Sanna Ryd: Stärk din uppmärksamhet - sänk din stressnivå

Visste du att uppmärksamhet och koncentrationsförmåga är förmågor som kan förbättras? Samma övningar som stärker ditt fokus bidrar också till att sänka din stressnivå och höja din emotionella intelligens. Det låter nästan för bra för att vara sant, men den senaste hjärnforskningen ljuger inte! Välkommen på en intressant och givande föreläsning om hur din hjärna fungerar. Du får kunskap om den senaste hjärnforskningen och dess kopplingar till det som kallas för mindfulness. Du får även testa på övningar som sänker din stress, ökar ditt fokus samt förbättrar din samarbetsförmåga.

Sanna Ryd är utbildad beteendevetare vid Lunds universitet men inriktning mot neuropsykologi. Hon har en master i strategisk kommunikation och är utbildad mindfulness- och yogalärare. Idag arbetar hon som vetenskapsjournalist för den neurovetenskapliga tidskriften Holóne samt konsult för Missing Link Consultants AB.

Anmälan

Anmälan sker via www.akademikerkompetens.se
Välkommen att ta del av denna kostnadsfri medlemsförmån för dig som är yrkesverksam eller söker jobb. Du har även chans att ta med en vän eller kollega.AkademikerKompetens välkomnar medlemmar i Naturvetarna, Civilekonomerna, DIK, Jusek, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Veterinärförbund.