Frågor & svar
Kalender

Akademikerkompetens

Fyll på din kunskap, inspiration och kreativitet! Kompetensutveckling gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

  • Startar: 2017-04-24 12:40
  • Slutar: 2017-04-24 16:00
  • Plats: Mölndal
  • Lokal: Kulturhuset Möllan, Festsalen, Göteborgsvägen 19

Anitha Risberg: Arbetsliv och stress 

Du kan jobba oerhört mycket - BARA du har koll på återhämtningen. Vad är stress och vad händer i kroppen när vi stressar? Varför är återhämtningen så viktig? Du får insikter om vad som formar dig och om negativa och positiva tankar och relationers betydelse för hälsan.

Anitha Risberg har skrivit boken "Stress, prestation och återhämtning". Hon är Medicine Doktor i fysiologi, lektor, företagsledare, föreläsare och fortsätter att bedriva forskning. Som disputerad forskare är Anitha Risberg väl tränad att förmedla evidens-baserad kunskap och hon gör det begripligt med tydliga exempel ur vardagen som vi lätt kan identifiera oss med. Hennes undervisningsinsatser har hedrats med priset Master of Academia och hon har även nominerats till Nationalencyklopedins instiftade Kunskapspris.

Ingvar Bengtson: Hur bygger man en vinnande kultur?

En metod för att förbättra laganda, ledarskap och motivation, LLM-processen, har utvecklats av Ingvar Bengtson. Den bygger på att alla medarbetare på alla nivåer engageras i förbättringsprocessen. Med sitt föredrag visar han vad som krävs, alltså vilka förutsättningar som krävs. Ingvar Bengtson ger konkreta exempel på hur man skapar långsiktig laganda, ledarskap och motivation som leder till en garanterad resultatförbättring. Han berör också områdena personlig utveckling, värderingar och hur man skapar kvalité i livet.

Ingvar Bengtson är beteendevetare och har specialiserat sig på att utveckla ledarskap, laganda och motivation med resultatgaranti både i näringslivet och inom idrotten. Han är också verksam som mental rådgivare och samarbetar ibland med Riksidrottsförbundet, landslag och elitidrottare. Han har själv ett förflutet som seglare på elitnivå. Ingvar Bengtson är författare till böckerna ”Ketchupeffekten” och den nyligen publicerade ”Känslors kraft i företagskulturen”, vilken kommer finnas till försäljning till rabatterat pris. 

Ulrika Sedell: Bortom glastaket - 7 karriärnycklar för framgång

Beteendevetare, entreprenör, författare och föreläsare. Under föreläsningen får ni ta del av resultatet i Ulrika Sedells bok "Bortom glastaket" där 26 kvinnor berättar om sina erfarenheter av att ha nått toppositioner i sin karriär. Om vad som gynnat dem, hindrat dem och deras tips till dem som vill göra karriär och som vill verka för en hållbar organisation. Du får tips för din karriär och metoder för personlig utveckling. Hon varvar anekdoter, forskning, interaktiva övningar med egna erfarenheter.

Ulrika Sedell har 20 års erfarenhet av att utveckla ledarskap som konsult, vd för konsultbyråer, hr-ansvarig och utbildningsansvarig. I näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor. Med stor passion för värderingsfrågor, livsbalans och jämställdhet har hon framgångsrikt använt det som medel för att nå resultat både i egna bolag och som chef eller konsult i andras.

Anmälan

Anmälan sker via www.akademikerkompetens.se

Välkommen att ta del av denna kostnadsfri medlemsförmån för dig som är yrkesverksam eller söker jobb. Du har även chans att ta med en vän eller kollega.

AkademikerKompetens välkomnar medlemmar i Naturvetarna, Civilekonomerna, DIK, Jusek, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Veterinärförbund.