Frågor & svar
Jobb, lön och villkor

Om du arbetar på distans

Det finns många saker som du och din arbetsgivare bör komma överens om innan du börjar arbeta hemifrån regelbundet. Till exempel gäller inte alltid lagstiftning och kollektivavtal fullt ut när du arbetar på distans.

Det kan vara klokt att teckna ett särskilt distansarbetsavtal med din arbetsgivare, så att det är tydligt för båda parter vilka regler som gäller.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön

Det är självklart viktigt med en bra arbetsplats även om du arbetar i hemmet. Arbetsgivaren har odelat ansvar för din arbetsmiljö oavsett var den ligger och bör stå för kostnaderna för utrymmet och utformning av din arbetsplats. De kan dock inte kontrollera arbetsmiljön.

Arbetstidslagens regler ska i princip gälla för distansarbete.

LAS-regler

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, räcker inte det faktum att du arbetar hemifrån för att hävda att du tillhör en egen driftsenhet om det skulle bli aktuellt med uppsägningar på ditt företag. 

Checklista för avtal

  • Vilken driftenhet du tillhör.
  • Omfattning av distansarbetet.
  • När du själv eller din arbetsgivare har rätt att avbryta distansarbetet och återgå till huvudarbetsplatsen samt villkoren för detta.
  • När du förväntas arbeta, vara tillgänglig och ledig.
  • Vad gäller vid övertidsarbete och om du har rätt till kompensationsledighet.
  • Några tydliga och mätbara mål som stäms av regelbundet.
  • Hur din hemarbetsplats ska se ut och vilken utrustning du behöver.
  • Hur din arbetsutrustning ska försäkras och vad som gäller om något försvinner eller skadas.
  • Vilka skyldigheter du har för att upprätthålla it-säkerheten, företagshemligheter och eventuell sekretess.
Senast uppdaterad: