Jobb, lön och villkor

Avtalsarkiv, Stoppmöbelindustrin, TMF

 

Avtalsperiod 2010-05-01 till 2012-02-29

Trä- och Möbelindustriförbundet (Stoppmöbelindustrin)

Överenskommelse om prolongering av nuvarande avtal inom Trä- o möbelindustrin

 

Avtalsperiod 2007-05-01 till 2010-04-30

Överenskommelse, ändringar och tillägg

 

Avtalsperiod 2004-05-01 till 2007-04-30

Överenskommelse,ändringar och tillägg

 

Avtalsperiod 2001-02-01 till 2004-04-30

Allmänna villkor, inkl. löneavtal

Senast uppdaterad: