Jobb, lön och villkor

IKEM, Innovations- och Kemiarbetsgivarna

Innovations- och Kemiarbetsgivarna, IKEM, är en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv.