Jobb, lön och villkor

Kollektivavtal för kommun och landsting

AkademikerAlliansen träffar avtal som är gemensamma för de flesta akademiker inom kommuner och landsting. Arbetsgivarorganisationerna är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Sobona (Fd PACTA respektive KFS).

Huvudöverenskommelsen (HÖK)

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller löneavtalet och lite kort om vissa allmänna anställningsvillkor. Avtalsperioden gäller från 2012-05-01 och tills vidare.

HÖK T – Akademikeralliansen

 

Allmänna bestämmelser, AB

Allmänna bestämmelser 2017

 Ändringar i AB 2017

Kommentarer till Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser (i lydelse fr o m 2016-05-01)

Bilagor till Allmänna bestämmelser, AB

Anställning i personalpool, Bilaga D till AB 2010-04-01

Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten, Bilaga E till AB 2010-04-01

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänst, Bilaga J till AB 2010-04-01

Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet, Bilaga L till AB 2010-04-01

Arbetstider m.m. för lärare, Bilaga M till AB 

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning, Bilaga U till AB 2010-04-01

 

Kollektivavtalet försäkrar

Det finns ett antal kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor. Bland annat är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Det är AFA som administrerar de kollektivavtalade försäkringarna. På AFA:s webbplats kan du läsa om de olika försäkringarna.

KPA adminsitrerar tjänstpensionen för dig som är anställd inom Kommun och landsting. Läs mer om KPA på deras webbplats. 

Sammanfattning av de kollektivavtalade försäkringarna.

 

Andra viktiga kollektivavtal

Bilersättningsavtalet, BIA 100928

Kollektivavtal om fackliga förtroendemän

Traktamentsavtal - Trakt 04

Överenskommelse om ändringar i Trakt 04

Studentmedarbetaravtal

Omställningsavtal KOM-KL

Förtydligande av omställningsavtalet

Kommunalt huvudavtal KHA 94

Pensionsavtalet AKAP-KL

Pensionsavtal KAP-KL

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Ytterligare avtal finns på SKL:s webbplats

Information om överenskommelser för gamla bruttopensionsavtal PA-KL, PAK och LPAK finns på Akademikeralliansens webbplats. 

 

AID - Arbetsidentifikation inom kommun och landsting

Beskrivning AID

Bilaga 1, AID etikettlista

Bilaga 2, AID koder

SKL frågor och svar

Stödnyckel

 

Sobona (Fd KFS, Kommunala företagens samorganisation KFS)

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies