Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Ny i Sverige?

Här har vi samlat grundläggande information som kan vara till hjälp för dig som är ny i Sverige och söker jobb. Som medlem i Naturvetarna har du även tillgång till personlig rådgivning och stöd i frågor som rör din arbetssituation.

Naturvetarnas erbjudande

För dig som är nyanländ är det viktigt att känna till att den svenska arbetsmarknaden regleras via kollektivavtal som sluts mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. I jämförelse med de flesta andra länder finns inte mycket bindande lagstiftning på det arbetsrättsliga området. Detta gör det extra viktigt att vara fackligt ansluten.

Som medlem i Naturvetarna får du individuell rådgivning och stöd. Det kan exempelvis handla om

 • information om arbetsmarknaden
 • hur du hittar ett jobb som passar dig
 • ansökan, cv, och jobbintervju
 • kompetensutveckling
 • anställningsvillkor och lön

 Du får också tillgång till:

 • Nätverk: du kan bland annat gå med i någon av våra professionsföreningar.
 • Seminarier: du får möjlighet att utvecklas i frågor som rör karriär och förhållanden på den svenska arbetsmarknaden samt nätverka med andra naturvetare och akademiker.

Utbildning och ackreditering

Hur kan jag få min examen eller legitimation översatt? 

Om du har en akademisk examen kan du ansöka om att få den bedömd och översatt till motsvarande examen i Sverige. Du kan också ansöka om svensk legitimation i de yrken som kräver det. Läs mer på länkarna nedan: 

Komplettera din utbildning och bygg nätverk

Att läsa en kompletterande kurs inom ditt ämnesområde på ett svenskt universitet kan även hjälpa dig att bygga ditt nätverk.

Var kan jag lära mig svenska?

Du kan läsa svenska som andraspråk på ett universitet. Det kan också vara ett bra sätt att bygga nätverk. Det finns även kurser att läsa on-line. Nedan hittar du länkar till några av kurserna.

 

Integrationsprojekt för snabbare etablering på svensk arbetsmarknad

 • Jobbsprånget. Praktik är ofta en bra väg in på arbetsmarknaden. Naturvetarna deltar i Jobbsprånget som bland annat erbjuder nyanlända naturvetare praktikplatser. Läs mer om Jobbsprånget.  
 • Snabbspår hjälper naturvetare med utbildning som det är hög efterfrågan på att etablera sig på arbetsmarknaden. Här erbjuds ofta språkundervisning för professionella, parallellt med validering och praktik.
 • Korta vägen är ett program för utlandsfödda akademiker som bland annat innehåller studievägledning och praktik. Målet är att öka chanserna att få ett jobb som stämmer överens med din kompetens.
 • På rätt plats är ett praktikprogram som matchar arbetsgivare med nyanlända samhällsbyggare.

Professionsföreningar i Naturvetarna

Som medlem i Naturvetarna kan du gå med i någon av våra professionsföreningar.

Bygg ditt nätverk och håll dig uppdaterad om vad som händer inom ditt yrkes- eller utbildningsområde.  

Naturvetarnas professionsföreningar jobbar bland annat med att driva samhällspolitiska frågor, samt att synliggöra och stärka professionens ställning i yrkeslivet.

Du måste vara medlem i Naturvetarna för att kunna gå med i någon av våra professionsföreningar. Ansök om medlemskap i Naturvetarna.

Agronom? Gå med i Agronomförbundet

Agronomförbundet är en sammanslutning av agronomer inom Naturvetarna. Förbundet är ett värdefullt kontaktnät som arbetar för att marknadsföra agronomer.

Kontakt: ordf@agronomforbundet.se

Du som är agronom bör också känna till följande:

Biomedicinsk analytiker? Gå med i Biomedicinska analytikerföreningen

Biomedicinska analytikerföreningen är en sammanslutning av medlemmar inom Naturvetarna som har avlagt biomedicinsk analytikerexamen, studerar till en sådan examen eller har förvärvat motsvarande kompetens. Biomedicinsk analytiker är en skyddad yrkestitel som borgar för att innehavaren har den kompetens som krävs för att utöva yrket.

Här kan du bli medlem:
Kontakt: styrelse@bmaforeningen.se

Du som är biomedicinsk analytiker bör också känna till att det finns ett snabbspår för att nyanlända med denna kompetens lättare ska kunna etablera sig i yrket i Sverige. Läs mer om Snabbspår här.

Skogligt utbildad? Gå med i Skogsakademikerna

Skogsakademikerna samlar medlemmar i Naturvetarna som har en skoglig akademisk utbildning.

Kontakt: skogsakademikerna@naturvetarna.se

Dietist? Gå med i Dietisternas Riksförbund

Dietisternas Riksförbund, DRF, är en sammanslutning av dietister inom Naturvetarna. Dietist är en skyddad yrkestitel som borgar för att innehavaren har den kompetens som krävs för att utöva yrket. 

Kontakt: dietisternasriksforbund@drf.nu

Djursjukskötare? Gå med i Djursjukskötarnas Riksförbund

Djursjukskötarnas Riksförbund är en sammanslutning av djursjukskötare inom Naturvetarna. Riksförbundet sprider kunskap om djursjukskötares yrkeskompetens, samt arbetar för att utveckla och fördjupa yrkesrollen. För att arbeta som djursjukskötare i Sverige krävs legitimation.

Kontakt: djursjukskotarna@naturvetarna.se

Djurskyddsinspektör? Gå med i Djurskyddsinspektörernas Riksförening

Djurskyddsinspektörernas Riksförening, DIRF, är en förening för personer som arbetar med djurskydd.

Kontakt: Styrelsen@dirf.se

Ekoingenjör? Gå med i Ekoingenjörernas Riksförbund

Ekoingenjörernas Riksförbund arbetar för att stärka ekoingenjörernas ställning i yrkeslivet. Föreningen är en sammanslutning av personer som läser eller har läst ekoteknikprogrammet.

Kontakt: ekoingenjorernas.riksforbund@naturvetarna.se

Geolog, geovetare eller naturgeograf? Gå med i Geosektionen

Geosektionen är en sammanslutning av geologer och andra geovetare inom Naturvetarna. Geosektionen verkar för att skydda och stödja den geologiska professionens intressen och att dagens och morgondagens Europa ansvarsfullt utnyttjar jordens naturresurser.

Kontakt: geosektionen@naturvetarna.se

Kompetens inom hälsa och miljö? Gå med i nätverket Hälsa och Miljö

Hälsa och Miljö, HoM, är en sammanslutning av personer som arbetar med naturvård, miljö, livsmedel och hälsoskydd.

Kontakt: hom@naturvetarna.se

Naturbrukslärare? Gå med i Naturbrukslärarförbundet

Naturbrukslärarförbundet organiserar lärare på naturbruksgymnasier över hela landet och bevakar utvecklingen inom de gröna utbildningarna.

Kontakt: naturbrukslararforbundet@naturvetarna.se

Nutritionist? Gå med i Nutritionistföreningen

Nutritionistföreningen är en professionsförening för nutritionister med akademisk utbildning inom näringslära.

Kontakt: www.nutritionistforeningen.se

Arbetsmiljöinspektör? Gå med i Sektionen Sveriges Arbetsmiljöinspektörer

Sektionen Sveriges Arbetsmiljöinspektörer, SSAI, är en yrkesorganisation för arbetsmiljöinspektörer inom Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöinspektörer genomför inspektioner på arbetsplatser i syfte att kontrollera att arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter följs.

Kontakt: ssai@naturvetarna.se

Cytodiagnostiker? Gå med i Sveriges Cytodiagnostiker

Sveriges Cytodiagnostiker organiserar cytodiagnostiker över hela landet. Vi är en professionsförening inom Naturvetarna och finns till för dig som är cytodiagnostiker.

Kontakt: cytodiagnostiker@naturvetarna.se

Sjukhusfysiker? Gå med i Svenska Sjukhusfysikerförbundet

Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, arbetar för att utveckla yrket sjukhusfysiker. Sjukhusfysiker är en skyddad yrkestitel som borgar för att innehavaren har den kompetens som krävs för att utöva yrket. Kontakt:  ssff@naturvetarna.se

Sjukhusgenetiker? Gå med i Sveriges Sjukhusgenetiker

Sveriges sjukhusgenetiker, SSG, är en professionsförening inom Naturvetarna som arbetar för att synliggöra landets sjukhusgenetiker och deras kompetens.

Kontakt: ssg@naturvetarna.se

Mer information för dig som är ny i Sverige

Portalen Information om Sverige vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Informationen finns på flera olika språk.

Senast uppdaterad: