Frågor & svar
Jobb, lön och villkor

Naturvetare på olika jobb

Låt dig inspireras av vad andra naturvetare jobbar med. Här ser du några av våra medlemmar som i text och bild berättat om sina jobb.

Agronom - Teeb Alsahli

Teeb Alsahli jobbar med växtskydd på plantföretaget Splendor plant. Hon jobbar med analyser och utveckling av biologiska växtskyddsmedel som består av mikroorganismer från jord och kompost. Teeb-Alsahli-agronom

Analytiker - Per Fallgren

Per Fallgren är analytiker på Finansinspektionen. Han har en Master i statistik. En analytiker kan ha 15 000 variabler att hålla ordning på när en banks eller ett kreditinstituts likviditetsrisk ska analyseras. Per-Fallgren_analytiker.pdf

Arbetsmiljöinspektör - Sören Fouganthine

Sören Fouganthine är arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket region öst. Han besöker både bemannings- och kundföretag och tittar på hur de arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar. Soren-Fouganthine-arbetsmiljoinspektor.pdf

Bioinformatiker - Hassan Foroughi

Biologin blir allt mer avancerad när sjukdomar som cancer ska botas. Det gör att mängden data hela tiden ökar. Hassan Foroughi gör datan begriplig. Hassan-Foroughi-bioinformatiker.pdf

Biolog, jourhavande - Didrik Vanhoenacker

Som jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet tar Didrik Vanhoenacker emot tusentals frågor varje år. Didrik-Vanhoenacker_biolog.pdf

Biomedicinsk analytiker - Albin Hedman

Albin Hedman jobbar inom klinisk fysiologi. Han jobbar på hjärtmottagningen och avlastar läkarna genom att utföra enklare kirurgiska ingrepp på patienter. Albin-Hedman_biomedicinsk analytiker.

Biomedicinsk analytiker - Cecilia Rolandsson

Cecilia Rolandsson är enhetschef vid avdelningen för klinisk patologi på Centralsjukhuset i Karlstad. De har lyckats med bedriften att halvera svarstiderna för vävnadsprover, som är en viktig del i utredningen av bland annat tumörsjukdomar. Cecilia-Rolandsson-biomedicinsk analytiker

Biomedicinsk analytiker - Amaya C Lagos

Amaya C-Lagos fokus ligger på molekylärbiologiska analyser. Tjusningen i jobbet är den snabba utvecklingen av medicintekniken. Amaya-C-Lagos_Bopmedicinsk analytiker.pdf

Dietist - Josephine Garpsäter

Josephine Garpsäter, Nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs Stad. Hon har bland annat ansvar för upphandlingen där ekonomi och ekologi ska balanseras. Josephine-Garpsater_dietist.pdf

Djursjukskötare - Matila Wallman

Matila Wallman är leg. djursjukskötare på Anicura Norsholms Djursjukhus utanför Norrköping. Att ta blodprov och söva hör till de vardagliga sysslorna, men som djursjukskötare får man också hjälpa till inför operation, röntga och rehabilitera djuren. Matilda-Wallman_djursjukskötare.pdf

Djurskyddsinspektör - Katarina von Hofsten

Katarina von Hofsten är, efter tjugor år som djurskyddsinspektör, luttrad. När pressen blir för hård stöttar man varandra i personalgruppen. Katarina-vonHofsten_djurskyddsinspektör.pdf

Forskare - Carlotta Peselj

Carlotta Peselj forskar på molekylära mekanismer kring åldrande. Tidigare studerade hon molekylärbiologi och molekylär mikrobiologi vid universitetet i Graz i Österrike. Carlotta-Peselj_forskare.pdf

Forskare och chef - Stephan Teglund

Stephan Teglund är docent och enhetschef för transgenteknologi vid Karolinska Institutet. Med hjälp av gensaxen tar han och hans medarbetare fram genetiskt förändrade möss som modeller av människans sjukdomar. Stephan-Teglund-forskare-chef

Geolog - Åke Johansson

Åke Johansson forskar inom isotopgeologi och berggrundsgeologi, alltså hur och när berggrunden bildades. Ake-Johanssons_geolog.pdf

Glaciärforskare - Gunhild Rosqvist

Gunhild Rosqvist, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet och föreståndare för forskningsstationen i Tarfala. Gunhild-Ninis-Rosqvist_glaciarforskare.pdf

Hippolog - Annelie Gradin

Annelie Gradin är hippolog och ridskoleansvarig på Södertälje ridskola. Hon är ansvarig för hästarna och ridskoleverksamheten. I det ligger att se till att hästarna mår bra. Annelie-Gradin_hippolog.pdf

Jägmästare - Hans Högberg

Hans Högberg är jägmästare och lärare i skogsskötsel vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Han gillar att se människor växa och göra det oförväntade, liksom att chefer i näringslivet ger positiv feedback på tidigare studenter. Hans-Hogberg_jagmastare.pdf

Kemist - Hanna Bergenholtz

Hanna Bergenholtz är kemist. Hon jobbar som Product safety and regulatory affairs specialist på Akzo Nobel Adhesives AB. Hon ser till att träfärg och trälim lever upp till lagstiftningen och att nya recept på produkter inte innehåller förbjudna ämnen. Hanna-Bergenholtz_kemist.pdf

Kommunikationsstrateg - Johanna Rösth

Johanna Rösth är kommunikationsstrateg på Naturvetarna. Utbildning: Miljö- och utvecklingsprogrammet och journalistik. Hon jobbar med förbundets varumärke, som bland annat utmynnat i den nya webbplats. Johanna-Rosth_kommunikationsstrateg.pdf

Läkemedelskonsulent - Ambjörn Poulsen

Ambjörn Poulsen är läkemedelskonsulent och jobbar på Boehringer Ingelheim. Tre kundbesök per dag till sjukhus och vårdcentraler hinner han som regel med. Fokus ligger på att kunna hjälpa patienten med de problem som symptomen innebär. Ambjorn-Paulsen_lakemedelskonsulent.pdf

Länsfiskekonsulent - Fredrik Larson

Fredrik Larson är länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Han är disputerad i marin botanik och arbetar bland annat med att kartlägga fiskebeståndet i sjöar. Fredrik_Larsson-lansfiskekonsulent.pdf

Medicinsk biolog - Charlotte Lundström

Charlotte Lundström är medicinsk biolog på Avdelningen för rättskemi, Rättsmedicinalverket Linköping. Analyserna ingår i utredningar för brott och oklara dödsfall. Att kunna identifiera nya okända substanser, som internetdroger, innebär nya utmaningar. Charlotte-Lundstrom_medicinsk-biolog.pdf

Miljöstrateg - Jenny Ångman

Jenny Ångman arbetar med miljöfrågor inom kommunen. Med fysisk planering av stadsdelar där man vill se till att byggandet blir miljömässigt hållbart och att områdets struktur hjälper invånarna och andra aktörer att leva miljörätt. Jenny-Angman_miljostrateg.pdf

Miljöbrottsutredare - Kristina Eklund

Kristina Eklund har gått samhällsvetenskaplig miljövetarutbildning på Handels i Göteborg. Stora resurser läggs på att utreda miljöbrott, och många ärenden leder till företagsbot eller dagsböter. Kristina-Eklund-miljöbrottsutredare

Naturbrukslärare - Anders Hägg

Anders Hägg arbetar med en ettårig trädgårdsutbildning för vuxna, som ger kunskaper för att arbeta med anläggning, skötsel och underhåll av trädgård. Anders-Hagg_naturbrukslarare.pdf

Rymdforskare - Anders Eriksson

På Institutet för rymdfysik jobbar forskare och ingenjörer ihop för att ta fram mätinstrument, som gör att de får följa med på resor i rymden. Anders-Eriksson-rymdforskare.pdf

Sjukhusfysiker - Peter Bernhardt

Peter Bernhardt är forskare och professor på Sahlgrenskaakademin, Göteborgs universitet. Med ena benet i akademin och det andra på klinik utvecklar han nya behandlingar mot cancer. Peter-Bernhardt-sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker - Annie Olsson

Annie Olsson är leg. sjukhusfysiker vid nuklearmedicin på Karolinska universitetssjukhuset. En bra bildkvalitet på exempelvis en tumär gör det lättare för läkaren att ställa rätt diagnos och sätta in rätt behandling. Det kan handla om skillnaden mellan liv och död. Annie-Olsson_sjukhusfysiker.pdf

Skogsmästare - Henrik Emilsson

Stiftsskogvaktaren Henrik Emilsson värnar både mångfald och tillväxt. I ansvaret för skogsvården ligger att säkra återväxten, som sker med både sådd och plantering, liksom naturlig föryngring. Henrik-Emilsson_skogsmastare.pdf

Solfysiker - Jorrit Leenaarts

Jorrit Leenaarts, astronom och universitetslektor vid institutionen för solfysik vid Stockholms universitet. Han forskar om varför atmosfären kring solen är varmare än förväntat. Jorrit-Leenaarts_solfysiker.pdf

Trädgårdsarkitekt - Gunilla Lundh

Gunilla Lundh är trädgårdsarkitekt på Ulriksdals slottsträdgård. En utmaning är att få trädgården att blomma under hela säsongen. Gunilla-Lundh_tradgardsarkitekt.pdf

Senast uppdaterad: