Frågor & svar
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Kost och livsmedel

Naturvetare inom kost och livsmedel är experter på hur kosten påverkar vår hälsa. De bidrar till vår hälsa genom bland annat kostrådgivning, projektledning, forskning, utveckling och behandling av sjukdomar relaterade till kost.

Vanliga grundutbildningar  

 • Dietist
 • Livsmedelsagronom
 • Nutritionist

Du hittar relevanta utbildningar på www.studera.nu. Om du vill få mer relevanta träffar begränsa sökningen till grundutbildningar och kandidat-, agronom- eller dietistexamen.

Hur länge har de studerat?

Utbildningen till dietist är treårig och leder fram till dietistexamen och/eller en kandidatexamen. En agronomexamen kräver fem års studier. De flesta nutritionister har läst i 4-5 år och har en magister- eller en masterexamen (ca 70%) och många fortsätter på en forskarutbildning för att doktorera (ca 31%).

Vad kan dietister?

 • Diagnosticera, behandla och förebygga kostrelaterade sjukdomar.
 • Samtalsmetodik och kommunikation.
 • Klinisk nutrition.

Vad kan nutritionister?

 • Kommunicera samband mellan kost och hälsa.
 • Analysera kostrelaterade frågeställningar.
 • Utveckla och använda metoder inom området.
 • Molekylär- och folkhälsonutrition, kemi samt biologi.

Vad kan livsmedelsagronomer?

 • Kvalitet och livsmedelssäkerhet.
 • Produktutveckling.
 • Livsmedelsmikrobiologi och hygien.

 

Var arbetar de?

De flesta dietister är anställda i en region och arbetar inom hälso- och sjukvården. Nutritionister arbetar ibland också i vården även de oftare återfinns på myndigheter, företag och inom akademin. Life science-, vård-, livsmedels- och tjänsteföretag, samt kooperativ och organisationer är vanliga arbetsgivare på privat sektor.

KostLivsmedel-arbetsmarknadssektorer.jpg

De allra flesta arbetar huvudsakligen med livsmedelsfrågor eller med hälsorelaterade frågor inom vården.

KostLivsmedel-arbetsomrade.jpg

Exempel på arbetsgivare

 • Regioner
 • Livsmedelsverket
 • Universitet och högskolor
 • Kommuner
 • Aleris

 

Vad gör de på jobbet?

Dietisten ägnar sig framför allt åt kostrådgivning och behandling. Livsmedelsagronomen är mer inriktad på att livsmedelsproduktion och nutritionisten arbetar ofta med projekt eller FoU för att förbättra folkhälsan.

KostLivsmedel-huvudarbetsuppgift.jpg

Exempel på titlar

 • Dietist
 • Livsmedelsinspektör
 • Handläggare
 • Doktorand
 • Enhetschef
 • Nutritionist
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Universitets-/Högskolelektor/Lärare
 • Produktspecialist

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

För dietister är det idag liten konkurrens om jobben och vår bedömning är att det kommer att vara liten konkurrens även på fem års sikt. För övriga grupper är bedömning balans idag och på fem års sikt.

2020

Det finns ca 1 700 legitimerade dietister, 400 nutritionister och till detta tillkommer livsmedelsagronomer och andra akademiker med en akademisk utbildning inriktad på kost och livsmedel.

Idag är det liten konkurrens om jobben för såväl nyutexaminerade som erfarna dietister. Ett ökat antal regioner uppger att det är svårt att rekrytera dietister. För nutritionister råder balans.

Arbetslösheten har sjunkit senaste året och endast en procent av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

2025

På fem års sikt är prognosen fortsatt liten konkurrens för dietister och balans för nutritionister. Vi kan förvänta oss ett ökat fokus på förebyggande arbete inom hälsoområdet och en större medvetenhet om sambandet mellan kost och hälsa.

De senare åren har vi sett en större efterfrågan på dietister från primärvården.

Ett ökande antal dietister och nutritionister driver också egna företag.

Intresset för att utbilda sig inom området är stort, men antalet utbildningsplatser är begränsat.

 

Vad tjänar de?

Lonestatistik-kost.png

 

*P10 innebär att 10 procent har en lägre lön och P90 att 90 procent har en lägre lön.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2019, där medlemmarna besvarar frågor om utbildning, anställning, inriktningen på sitt arbete samt lön. För att bedöma arbetsmarknadsläget används statistik från SCB och branschrapporter. 

Senast uppdaterad: