Frågor & svar
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Fysik

Naturvetare inom fysik är experter på de grundläggande fysikaliska lagar och processer som verkar på Jorden och i universum. Naturvetare med utbildning inom fysik, astronomi eller sjukhusfysik arbetar framförallt inom industrin, akademin och sjukvården.

Vanliga grundutbildningar

 • Fysik
 • Sjukhusfysik

Du hittar relevanta utbildningar genom att söka på fysik på www.studera.nu. Om du vill få ner antalet träffar begränsa sökningen till program och kandidatexamen alternativt sjukhusfysikerexamen.

Hur länge har de studerat?

De allra flesta har fysiker har läst i 4-5 år och har en magister- eller en masterexamen (ca 90 %) och 69 procent fortsätter på en forskarutbildning för att doktorera. Exempel på specialiseringar är astronomi, nano- och materialvetenskap och teoretisk fysik.

Sjukhusfysikerprogrammet är ett femårigt yrkesprogram.

Vad kan fysiker?

 • Lösa problem genom att strukturera, modellera och göra beräkningar
 • Förutsäga processer och fenomen
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang
 • Utveckla nya metoder
 • Fysik, matematik, statistik, programmering och mätteknik

Vad kan sjukhusfysiker?

 • Lösa medicinska problem vid strålningsbehandling och diagnos
 • Kvalitetskontrollera medicinteknisk utrustning och radioaktiva läkemedel
 • Utveckla ny medicinsk teknik
 • Bedöma strålningsrisker
 • Medicinsk strålningsfysik, kemi, biologi och medicin

 

Var arbetar de?

Fysiker finns inom alla branscher som ägnar sig åt högteknologisk forskning och utveckling, till exempel inom telekombranschen, fordonsindustrin och annan verkstadsindustri. Andra arbetsgivare är myndigheter, försvaret samt universitet och högskolor.

Fysiker arbetar också som lärare, både på gymnasiet och inom högskolan. En del fysiker arbetar på stora internationella forskningsanläggningar, som CERN. Även inom finans- och försäkringsbranschen finns ett behov av fysiker.

Sjukhusfysiker finns framförallt i regionerna och på universitetssjukhusen, där de arbetar med medicinsk bilddiagnostik, strålbehandling och strålskydd.

Fysik-arbetsmarknadssektorer.jpg

Fysiker arbetar ofta med analys, optimering, modellering och prognoser. Sjukhusfysikers arbete handlar om hälso-och sjukvård.

Fysik-arbetsomrade.jpg

Exempel på arbetsgivare

 • Sahlgrenska Universitetssjukhus
 • Totalförsvarets Forskningsinstitut
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • European Spallation Source
 • Lunds universitet
 • Linköpings Universitet
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Stockholms Universitet
 • Uppsala Universitet

 

Vad gör de på jobbet?

Fysiker arbetar ofta med forskning och utveckling.

Sjukhusfysiker arbetar huvudsakligen inom sjukvården med strålbehandling, bilddiagnostik och strålskydd. De deltar också vid utvecklingen av ny medicinsk teknik.

Fysik-huvudarbetsuppgift.jpg

Exempel på titlar

 • Sjukhusfysiker
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Forskningsingenjör
 • Sjukhusfysiker, Förste
 • Universitets-/Högskolelektor/Lärare
 • Systemutvecklare
 • Chef
 • Doktorand
 • Post Doc
 • Professor

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är balans mellan utbud och efterfrågan på fysiker och sjukhusfysiker. Vi bedömer att det är ett läge som kommer att hålla i sig de kommande fem åren.

2020

Fysikers och sjukhusfysikers arbetsmarknad är i balans. Det gäller både nyexaminerade och erfarna, även om nyexaminerade fysiker som är osäkra på hur de ska använda sin kompetens i arbetslivet kan ha svårt att etablera sig.

I Arbetskraftsbarometern uppger arbetsgivarna att tillgången på fysiker är i balans och antalet som examineras är stabilt. Arbetslösheten är låg och ytterst få av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

Antalet yrkesverksamma fysiker är cirka 4 800 och antalet legitimerade sjukhusfysiker på arbetsmarknaden är knappt 600.

2025

På fem års sikt är prognosen fortsatt balans. Fysiker är en liten exklusiv grupp på svensk arbetsmarknad. De få individer som examineras får nästan undantagslöst kvalificerade arbeten och de flesta disputerar innan de lämnar akademin.

Det finns likheter mellan civilingenjörers och fysikers arbetsmarknad. För fysiker kan tekniska genombrott få stor betydelse för kompetensbehovet. När det gäller material, datalagring, kommunikationsteknik, energi samt automatisering kommer vi sannolikt att fortsätta se en stark utveckling de närmaste åren.

Även för sjukhusfysiker är prognosen på fem års sikt fortsatt balans. Efterfrågan på sjukhusfysiker ökar i viss mån och det blir också allt vanligare att kompetensen efterfrågas utanför sjukvården. Det finns exempelvis en efterfrågan från producenter av medicinsk-teknisk utrustning och Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

Vad tjänar de?

Lonestatistik-fysik.png

*P10 innebär att 10 procent har en lägre lön och P90 att 90 procent har en lägre lön.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2019, där medlemmarna besvarar frågor om utbildning, anställning, inriktningen på sitt arbete samt lön. För att bedöma arbetsmarknadsläget används statistik från SCB och branschrapporter.

 

Senast uppdaterad: