Frågor & svar
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Biologi

Biologer har djup kunskap om levande organismer. De har en mycket bred och generell kompetens inom både kemi och biologi. De arbetar med allt från bioteknik och läkemedelsutveckling till miljö och naturvård.

Professioner inom gruppen är bland annat toxikolog och sjukhusgenetiker.

Grundutbildningar

 • Biologi

Du hittar relevanta utbildningar genom att söka på biologi på www.studera.nu. Om du vill få ner antalet träffar begränsa sökningen till program och kandidatexamen.

Hur lång är utbildningen?

De flesta biologer har läst i 4-5 år (85 %) och varannan biolog fortsätter därefter på en forskarutbildning för att doktorera. Inriktningar är exempelvis botanik, genetik, mikrobiologi, molekylärbiologi, toxikologi och zoologi. De som inriktar sig mot ekologi, marinbiologi och limnologi har en tydlig miljöprofil och presenteras under miljö. Etologi presenteras under Djur och immunolog under Medicin/Laboratorievetenskap.

Vad kan biologer?

 • Analysera och lösa biologiska problem
 • Tillämpa sin kunskap praktiskt i fält och på labb
 • Tillägna sig ny kunskap
 • Agera vetenskapligt
 • Biologi, kemi och statistik

 

Var arbetar biologer?

Biologer arbetar oftast inom miljö- eller life science-sektorn. Deras generella, breda kompetens är dock uppskattad även utanför dessa mer självklara branscher.

Allt fler arbetar exempelvis inom samhällsbyggnad, med infrastruktur såsom väg, avfall, vatten och avlopp, på teknikkonsultföretag eller inom hälso- och sjukvården. Inom vården finns framför allt mikrobiologer, molekylärbiologer och sjukhusgenetiker.

Biologi-arbetsmarknadssektorer.jpg

Biologer arbetar ofta med frågor som är relaterade till life science, miljö eller hälso- och sjukvård.

Biologi-arbetsomrade.jpg

Exempel på arbetsgivare

 • Astra Zeneca
 • Länsstyrelsen
 • SLU
 • Karolinska Institutet
 • Uppsala universitet
 • Lunds universitet
 • Göteborgs universitet
 • Stockholms universitet
 • Jordbruksverket
 • Naturhistoriska riksmuseet

 

Vad gör biologer på jobbet?

Många biologer ägnar sig huvudsakligen åt att forska. Andra vanliga arbetsuppgifter är handläggning, utredning, laboratoriearbete och projektledning.

Biologi-huvudarbetsuppgift.jpg

Exempel på titlar

 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Handläggare
 • Biolog
 • Doktorand
 • Projektledare
 • Naturvårdshandläggare
 • Utredare
 • Forskningsingenjör
 • Post doc

 

Hur ser arbetsmarknaden ut för biologer?

Det är idag i stort sett balans mellan utbud och efterfrågan på biologer. Vi bedömer att detta inte kommer att förändras de kommande fem åren.

2020

Biologer har stor yrkesspridning. Många återfinns emellertid inom life science-branschen eller arbetar med miljö- och naturvårdsfrågor. Arbetsmarknaden för biologer är idag mer i balans, även om det fortfarande kan vara svårt för nyexaminerade biologer utan plan för hur de ska använda sin kompetens att etablera sig.

Under många år har det examinerats långt fler biologer än vad arbetsmarknaden efterfrågat. Detta trots att efterfrågan på biologisk kompetens ökat stort i samhället. Även svårigheten att få en tillsvidaretjänst som forskare påverkar, eftersom i stort sett varannan biolog fortsätter på en forskarutbildning.

Arbetslösheten bland biologer är något högre än för andra naturvetare och ca 2,6 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området ersättning från Akademikernas a-kassa.

Det finns idag ca 13 000 biologer på arbetsmarknaden.

2025

På fem års sikt är prognosen fortsatt balans. Ökning av antalet biologer har avtagit och vi ser en ökad efterfrågan inom framför allt miljöområdet, samtidigt som färre biologer utexamineras.

Breda biologer med branschkunskap, affärsförståelse och kunskap om marknadsföring, matematik eller teknik efterfrågas i allt större utsträckning. Vi ser också en utveckling där allt mer av tekniken bygger på biologisk kunskap.

Prognosens är dock osäker beroende på att biologer återfinns inom ett så stort antal branscher och kan specialisera sig inom många områden, samtidigt som det finns en betydande konkurrens från utbildningar inom biomedicin, bioteknik, natur och miljö.

 

Vad tjänar de?

Lonestatistik-biolog.png

*P10 innebär att 10 procent har en lägre lön och P90 att 90 procent har en lägre lön.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2019, där medlemmarna besvarar frågor om utbildning, anställning, inriktningen på sitt arbete samt lön. För att bedöma arbetsmarknadsläget används statistik från SCB och branschrapporter.

Senast uppdaterad: