Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Naturvetares arbetsmarknad

FN:s globala hållbarhetsmål är världens viktigast att-göra-lista och naturvetenskaplig kompetens behövs i omställning mot ett hållbart samhälle Hälsa, livsmedels- och vattenförsörjning, naturresurser, klimat och biologisk mångfald är frågor som naturvetare har djup kunskap om. Nu behövs den kunskapen mer än någonsin. 

Läs mer om hur naturvetare arbetar för ett hållbart samhälle. 

Länge ner på denna sida finner du mer specifik information för olika naturvetenskapliga utbildningsområden.  

Var arbetar naturvetare? 

Naturvetenskaplig kompetens är efterfrågad på arbetsmarknadens alla sektorer. En tydlig trend är att allt fler arbetar inom tjänstesektorn. Tjänsterna bli allt mer kunskapsintensiva och handlar allt oftare om miljö, hälsa, klimat, säkerhet, naturresurser och energi. 

Många naturvetare arbetar med frågor inom miljö, life science och hälso- och sjukvård.

Företag där många naturvetare arbetar

 • Astrazeneca 
 • WSP Sverige 
 • Sweco Environment 
 • RISE Research Institutes of Sweden 
 • Sveaskog Förvaltnings 
 • GE Healthcare Bio-Sciences 
 • SCA Skog 
 • Lantmännen 
 • Cepheid 
 • Växa Sverige 
 • Skogforsk 
 • Tyréns 
 • Holmen Skog 
 • Ramböll Sverige 
 • Thermo Fisher Scientific Phadia 
 • Unilabs 
 • Swedish Orphan Biovitrum 
 • Lantbrukarnas Ekonomi 
 • ÅF-Infrastructure 
 • IVL Svenska Miljöinstitutet 

Myndigheter där många naturvetare arbetar 

 • Länsstyrelsen 
 • Skogsstyrelsen 
 • Jordbruksverket 
 • Naturvårdsverket 
 • Livsmedelsverket 
 • Polismyndigheten 
 • SMHI 
 • Trafikverket 
 • Folkhälsomyndigheten 
 • Arbetsmiljöverket 
 • Försvarsmakten 
 • SGU 
 • Kemikalieinspektionen 
 • Totalförsvarets forskningsinstitut 

Vad gör naturvetare på jobbet? 

Forskning och utveckling, handläggning, laboratoriearbete, tillsyn och kliniskt arbete är det som de allra flesta naturvetare ägnar sig åt. Det är emellertid en stor bredd på de arbetsuppgifter de kan ha. 

Vanligt förekommande titlar 

 • Handläggare 
 • Konsult 
 • Utredare 
 • Projektledare 
 • Inspektör (livsmedel, miljö-, djurskydds..) 
 • Chef (enhetschef, gruppchef …) 
 • Laboratorieingenjör 
 • Forskare (Scientist/Reseacher) 
 • Doktorand 
 • Post doc 
 • Forskningsingenjör 

Hur ser arbetsmarknaden ut? 

Sammantaget är det balans mellan utbud och efterfrågan på naturvetare. Naturvetarna bedömer att det samma även kommer att gälla på fem års sikt. 

Inom vissa kompetensområden har vi emellertid brist på utbildade och vi ser en tilltagande efterfrågan på naturvetare som utbildat sig till: 

 • Biomedicinsk analytiker 
 • Data- och systemvetare 
 • Dietist 
 • Djursjukskötare 
 • Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare 
 • Kemist 
 • Matematiker och statistiker 

Vår bedömning är att det 2025 kommer att vara liten konkurrens om jobben för dessa grupper.  

Välja Yrke och Framtidsutsikter på Sacos webb har vi tillsammans med andra Sacoförbund samlat fakta om arbetsmarknaden. 

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2019, där medlemmarna besvarar frågor om utbildning, anställning, inriktningen på sitt arbete samt lön. För att bedöma arbetsmarknadsläget används statistik från SCB och branschrapporter. 

Naturvetares arbetsmarknad

Nedan finns mer detaljerad information om hur arbetsmarknaden ser ut, tips på arbetsgivare och genomsnittlig lön för naturvetenskapliga utbildningsgrupper. Där finns även arbetsmarknadsläget idag samt prognoser på fem års sikt.

Arbetsmarknad för naturvetenskapliga utbildningsgrupper

Senast uppdaterad: