Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Naturvetares arbetsmarknad

Naturvetare har relevant kompetens för att lösa många av de FN:s hållbarhetsmål på olika sätt. Politiska prioriteringar när det gäller exempelvis klimat, biologisk mångfald och en giftfri miljö stimulerar därför efterfrågan på naturvetenskaplig kompetens.

Naturvetenskaplig kompetens behövs och är efterfrågad på arbetsmarknadens alla sektorer. Många naturvetare arbetar med frågor inom miljö, life science och hälso- och sjukvård. En tydlig trend är att allt fler arbetar inom tjänstesektorn. Tjänsterna bli allt mer kunskapsintensiva och handlar allt oftare om miljö, klimat, säkerhet och energi. De vanligaste arbetsuppgifterna är FoU, beredning av ärenden och laboratoriearbete.

Övergripande information om naturvetares arbetsmarknad finns nedan. Mer specifik information om olika utbildningsområden finns på länkarna här nedan information för naturvetare inom olika naturvetenskapliga utbildningsgrupper

Arbetsmarknadsektorer

Procentuell fördelning på arbetsmarknadens sektorer för naturvetare enligt Naturvetarnas lönestatistik från 2018.

.

De största arbetsgivarna för naturvetare på privat sektor:

 1. AstraZeneca
 2. Sweco
 3. WSP
 4. RISE
 5. Lantmännen
 6. Sveaskog
 7. SCA
 8. ÅF
 9. Hushållningssällskapet
 10. GE Healthcare Bio-Sciences

Myndigheter med flest anställda naturvetare

1. Länsstyrelsen
2. Skogsstyrelsen
3. Jordbruksverket
4. Naturvårdsverket
5. Livsmedelsverket
6. Polismyndigheten
7. SMHI
8. Trafikverket
9. Folkhälsomyndigheten
10. Arbetsmiljöverket

Arbetsområden

Huvudsakliga arbetsområden för naturvetare enligt Naturvetarnas lönestatistik från 2018.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter för naturvetare enligt Naturvetarnas lönestatistik från 2018.

 

 Naturvetares arbetsmarknad

Nedan finns mer detaljerad information om hur arbetsmarknaden ser ut, tips på arbetsgivare och genomsnittlig lön för naturvetenskapliga utbildningsgrupper. Där finns även arbetsmarknadsläget idag samt prognoser på fem års sikt.

Arbetsmarknadsprognos år 2024

Enligt Naturvetarnas prognos kommer det sammantaget råda balans på naturvetares arbetsmarknad på fem års sikt, det vill säga efterfrågan kommer i stort sett att motsvara utbudet.

Störst efterfrågan kommer det att vara på naturvetare med följande utbildningsbakgrund:

 • Data- och systemvetenskap
 • Djuromvårdnad (Djursjukskötare)
 • Kemi
 • Kostvetenskap (Dietist)
 • Laboratorievetenskap (Biomedicinsk analytiker)
 • Matematik och statistik
 • Skogshushållning (Skogsmästare)

Du kan läsa mer om Naturvetarnas prognoser i Sacos Framtidsutsikter.

Källa: Sacos Framtidsutsikter 2018 som Naturvetarna har bidragit till. 

 

Arbetsmarknad för naturvetenskapliga utbildningsgrupper

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies