Frågor & svar
Jobb, lön och villkor

Naturvetares arbetsmarknad 2021

Naturvetenskaplig kompetens står sig starkt på arbetsmarknaden enligt en ny arbetsmarknadsrapport från Naturvetarna. Naturvetare har nyckelkompetens i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Det är troligt att efterfrågan på naturvetare kommer att öka fram till 2026. FN:s hållbarhetsmål är liksom tidigare vår viktigaste att-göra-lista och pekar på att naturvetenskaplig kompetens behövs. Forsknings- och utvecklingsintensiva sektorer anställer naturvetare i större utsträckning.

Digitaliseringen och ett ökat utbud av allt fler avancerade företagstjänster är andra genomgående trender som påverkar naturvetares arbetsmarknad. För naturvetare innebär utvecklingen att kompetenskraven skärps. Flera sektorer behöver fler forskarutbildade för att kunna öka sin innovationskraft.

 

Bred kompetens efterfrågas

Utöver spetskompetens finns ett ökat behov av bred kompetens. Att ha kompetens som behövs inom flera olika sektorer gör det ofta lättare att hitta nya möjligheter på arbetsmarknaden. Genom att exempelvis stärka upp sin kompetens inom IT, matematik, sälj- och marknad samt det regulatoriska området kan naturvetare bredda sin kompetens och öka sitt värde på arbetsmarknaden. Naturvetarnas lista över framtidsyrken konkretiserar vilken kompetensmix det kan handla om.

 

Framtidsyrken för naturvetare 2026

Listan baseras på en analys av uppgifter från branschrapporter med relevans för naturvetares arbetsmarknad.

 1. Biomedicinska analytiker
 2. Chef
 3. Clinical Research Associate
 4. Data scientist
 5. Dietist
 6. IT-akademiker
 7. Key Account Manager
 8. Konsult
 9. Lärare i naturvetenskap
 10. Market Access Manager
 11. Medical Science Liaison
 12. Projektledare
 13. Regulatory Affairs Specialist

 

Var arbetar naturvetare?

Naturvetare arbetar framför allt inom sju sektorer. Life science, där hälso- och sjukvården utgör en betydande del, är den sektor som sysselsätter flest naturvetare. Det är också en av de mest forsknings- och utvecklingsintensiva sektorerna på arbetsmarknaden.

De 7 sektorer där flest naturvetare arbetar:

 1. Life science inkl. hälso- och sjukvård
 2. Utbildning
 3. Digitala sektorn
 4. Offentlig förvaltning
 5. Miljö
 6. Livsmedel inkl. lantbruk och djursjukvård
 7. Skog

 

Naturvetares arbetsmarknad under pandemin

Flertalet naturvetare har behållit sina jobb under pandemin. Men vad som händer på längre sikt är osäkert. I ett läge där de flesta verksamheters ekonomi är hårt ansträngd finns en risk att långsiktiga satsningar på FoU, innovation och infrastruktur för en grön och digital omställning får stryka på foten. Det hotar inte bara naturvetares arbetsmarknad utan hela vår välfärd.

Naturvetarna har i ett tidigt skede uppmärksammat politikerna på att den kris vi befinner oss i är en möjlighet att ställa om samhället. Det är viktigt att vi lyckas ta tillvara möjligheterna till en omstart mot en ökad hållbarhet, där digitala arbetssätt blir en integrerad och naturlig del av arbetsmarknaden.

 

Visste du att?

 • Totalt finns det ca 170 000 yrkesverksamma naturvetare i Sverige.
 • Den klart dominerade gruppen omfattar närmare 40 000 IT-utbildade. Ungefär 17 000 har gått en utbildning som leder till legitimation som lärare.
 • Närmare hälften av Sveriges naturvetare arbetar inom privat sektor. Övriga finns i kommuner, regioner, på myndigheter och universitet/högskolor.
 • Könsfördelningen är jämn.
 • Nästan var tredje naturvetare har utländsk bakgrund.
 • De flesta naturvetare är bosatta runt Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.

 

Vill du läsa hela rapporten?

Ladda ner rapporten Naturvetares arbetsmarknad 2021 genom att fylla i formuläret. 

 

Ange dina uppgifter:

Senast uppdaterad: