Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Trädgård och landskap

Naturvetare inom trädgård och landskap är experter på växter, odlingssystem och utomhusmiljöer. Naturvetare med utbildning inom trädgård och utemiljöer efterfrågas på arbetsmarknadens alla sektorer. 

Det är framför allt utbildningarna till hortonom, landskaps- och trädgårdsingenjör som omfattas av informationen här.

Vad kan naturvetare inom trädgård och landskap?

Hortonom:
 • Ge råd om storskalig odling och hantering av växter, frukt, bär och grönsaker.
 • Förena frågor om kvalitet, säkerhet, etik och miljö med produktion.
 • Utveckla nya metoder, produkter och tjänster.
 • Värdera anläggningar, skador och investeringar.
 • Växtexperter med kunskap om ekonomi, marknad och teknik.
Trädgårdsingenjör:
 • Ge råd om storskalig odling och hantering av växter, frukt, bär och grönsaker.
 • Förena frågor om kvalitet, säkerhet, etik och miljö med produktion.
 • Planering och inköp.
 • Försäljning och marknadsföring.
 • Företagande samt teknik och biologi.
Landskapsingenjör:
 • Projektera, utveckla och förvalta utomhusmiljöer.
 • Förena olika krav och önskemål på utomhusmiljön.
 • Arbetsledning och ledarskap.
 • Värdera utomhusmiljöer.
 • Mark- och växtlära samt ekonomi.

Var arbetar de?

Naturvetare med utbildning inom trädgård och utemiljöer arbetar på parkförvaltningar, tekniska förvaltningar, kyrkogårdsförvaltningar, större bostadsföretag, golfklubbar, konsultföretag och arkitektkontor. De arbetar även med företagsrådgivning på olika trädgårds- och tjänsteföretag. I näringslivet arbetar de ofta på företag som odlar och säljer växter, frukt och grönsaker. Det är också vanligt att de arbetar på plantskolor, fröleverantörer, stora odlingsanläggningar, samt inom handel. De finns också på myndigheter, universitet och högskolor. En del arbetar också som lärare på naturbruksskolor.

Vanliga arbetsgivare

 • Kyrka
 • SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
 • Jordbruksverket
 • Länsstyrelser
 • Malmö Stad
 • Stockholms Stad

Arbetsmarknadssektorer

Fördelning på arbetsmarknadens sektorer för naturvetare med utbildning inom trädgård och utemiljöer enligt Naturvetarnas lönestatistik från 2018.

Arbetsområde

Arbetsområden för naturvetare med utbildning inom trädgård och utemiljöer enligt Naturvetarnas lönestatistik från 2018.

Huvudarbetsuppgift

Huvudsakliga arbetsuppgifter för naturvetare med utbildning inom trädgård och utemiljöer enligt Naturvetarnas lönestatistik från 2018.

Vanliga befattningar

 • Landskapsarkitekt/-ingenjör
 • Projektledare
 • Arbetsledare
 • Trädgårdsmästare
 • Handläggare
 • Trädgårdsingenjör
 • Rådgivare (Advisor)
 • Lärare
 • Hortonom
 • Säljare/försäljare
 • Förvaltare

Arbetsmarknadsläge

2019 

Idag råder balans mellan tillgång och efterfrågan på hortonomer, landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer.

En viss säsongarbetslöshet finns emellertid och konkurrensen om jobben är större i södra Sverige.

2024

Vi kan förvänta oss stora pensionsavgångar i branschen och ökade kompetensbehov på grund av nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. Om livsmedelsstrategin omsätts i praktiska åtgärder kan också efterfrågan på kompetensen komma att öka.

I nuläget och på fem års sikt förväntar sig Naturvetarna trots det balans på såväl nyexaminerade som yrkeserfarna. Otydliga signaler kring kompetensbehovet, där branschen säger en sak medan arbetslöshetsstatistiken delvis visar något annat har bidragit till en nedskruvad prognos.

Lönestatistik

Här ser du inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste lönestatistik. Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för naturvetare inom trädgård och landskap 2018. 

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Hortonom
38 900 30 500 39 500 49 900
Landskapsingenjör 37 400 30 400 37 100 44 000
Samtliga utbildade inom trädgård och landskap 37 500 28 400 36 300 46 900

Faktorer som påverkar lönen:

 • Kompetens
 • Krav
 • Ansvar
 • Arbetsmarknadssektor
 • Bransch
 • Region

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies