Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Trädgård och landskap

Naturvetare inom trädgård och landskap är experter på växter, odlingssystem och utomhusmiljöer. Deras kompetens efterfrågas på arbetsmarknadens alla sektorer.

I denna grupp inkluderar vi bland annat hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör.

Vad kan naturvetare inom trädgård och landskap?

Hortonom:
 • Ge råd om storskalig odling och hantering av växter, frukt, bär och grönsaker.
 • Förena frågor om kvalitet, säkerhet, etik och miljö med produktion.
 • Utveckla nya metoder, produkter och tjänster.
 • Värdera anläggningar, skador och investeringar.
 • Växtexperter med kunskap om ekonomi, marknad och teknik.
Trädgårdsingenjör:
 • Ge råd om storskalig odling och hantering av växter, frukt, bär och grönsaker.
 • Förena frågor om kvalitet, säkerhet, etik och miljö med produktion.
 • Planering och inköp.
 • Försäljning och marknadsföring.
 • Företagande samt teknik och biologi.
Landskapsingenjör:
 • Projektera, utveckla och förvalta utomhusmiljöer.
 • Förena olika krav och önskemål på utomhusmiljön.
 • Arbetsledning och ledarskap.
 • Värdera utomhusmiljöer.
 • Mark- och växtlära samt ekonomi.

Var arbetar de?

Naturvetare inom trädgård och landskap arbetar på parkförvaltningar, tekniska förvaltningar, kyrkogårdsförvaltningar, större bostadsföretag, golfklubbar, konsultföretag och arkitektkontor. De arbetar även med företagsrådgivning på olika trädgårds- och tjänsteföretag. I näringslivet arbetar de ofta på företag som odlar och säljer växter, frukt och grönsaker. Det är också vanligt att de arbetar på plantskolor, fröleverantörer, stora odlingsanläggningar, samt inom handel. De finns också på myndigheter, universitet och högskolor. En del finns också på naturbruksskolor.

Vanliga arbetsgivare

 • Kyrka
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Jordbruksverket
 • Länsstyrelser
 • Malmö Stad
 • Stockholms Stad

 

Med vad arbetar de?

 

Vanliga befattningar

 • Landskapsarkitekt/-ingenjör
 • Projektledare
 • Arbetsledare
 • Trädgårdsmästare
 • Handläggare
 • Trädgårdsingenjör
 • Rådgivare (Advisor)
 • Lärare
 • Hortonom
 • Säljare/försäljare
 • Förvaltare

Arbetsmarknadsläge

2018

Arbetsmarknaden för både nyexaminerade och yrkeserfarna hortonomer, landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer är i balans

 • En viss säsongsarbetslöshet finns emellertid och konkurrensen om jobben är större i södra Sverige.

2023

Naturvetarna tror på balans för såväl nyexaminerade som yrkeserfarna. Osäkerheten uppskattas till 5, vilket innebär en mycket hög osäkerhet.

 • Vi kan förvänta oss stora pensionsavgångar i branschen och ökade kompetensbehov på grund av helt nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet.
 • Osäkerheten i prognosen har främst att göra med att vi inte vet i vilken utsträckning efterfrågan kommer att mötas av andra grupper. Vi vet heller inte vilka satsningar som kommer att göras och hur nya krav från myndigheter kommer att påverka. En annan faktor som starkt bidrar till osäkerheten är otydliga signaler kring kompetensbehovet, där branschen säger en sak medan arbetslöshetsstatistiken delvis visar något annat.

 

Lönestatistik

Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för naturvetare inom trädgård och landskap 2017. 

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Hortonom
38 900 30 500 39 500 49 900
Landskapsingenjör 37 400 30 700 37 100 43 600
Samtliga utbildade inom trädgård och landskap 37 500 28 400 36 300 46 900

Här ser du inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste löneenkät. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies