Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Skog

Naturvetare inom skog är experter på att förvalta skog och ta tillvara på dess ekonomiska, ekologiska och sociokulturella värde. De finns främst på företag inom skogsbranschen, men även på universitet, högskolor och myndigheter.

I denna grupp inkluderar vi naturvetare som har studerat skogsvetenskap, skogshushållning samt skogs- och träteknik. Professioner inom gruppen är jägmästare, skogsmästare, skogskonsulent och skogstekniker.

Vad kan naturvetare inom skog?

 • Förvalta och förädla skogen
 • Agera affärsmässigt
 • Förhandla och förena olika intressen
 • Ledarskap
 • Utgå från skogsbranschens förutsättning vid beslut och analys
 • Utveckla nya metoder, produkter och tjänster

Var arbetar de?

Naturvetare inom skog finns framförallt inom skogsbranschen. De flesta arbetar inom näringslivet på exempelvis skogsbolag, tjänsteföretag, energiföretag, organisationer och stiftelser. De arbetar även inom kyrkan, staten samt kommuner som äger skog och behöver skoglig kompetens. De finns även på universitet, högskolor och landsting.

Vanliga arbetsgivare

 • Skogsstyrelsen
 • Sveaskog
 • Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
 • Länsstyrelser
 • Holmen Skog
 • SCA Skog
 • Skogforsk
 • Skogsägarna Mellanskog
 • Norra Skogsägarna
 • Stora Enso Skog
 • Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening

Med vad arbetar de?

 

Vanliga befattningar

 • Skogskonsulent
 • Virkesinköpare/-köpare
 • Produktionsledare
 • Skogsinspektor
 • Projektledare
 • Chef
 • Handläggare
 • Forskare (Scientist/Researcher)
 • Verksamhetsutvecklare
 • Specialist/Expert

Arbetsmarknadsläge

2018

Arbetsmarknaden för både nyexaminerade och yrkeserfarna jägmästare, skogsvetare samt skogsmästare kännetecknas av balans idag. 

 • Klimatomställningen och ökade miljökrav driver på utveckling inom skogsbranschen och har lett fram till ökade satsningar på forskning och utveckling. Det bidrar till en ökad efterfrågan på skoglig kompetens, men också på naturvetare inom kemi, miljö och biologi. Utbudet och efterfrågan på såväl nyexaminerade som erfarna är emellertid i balans.
 • Arbetslösheten är låg och mycket få av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

2023

Arbetsmarknaden om fem år uppskattas vara i balans för nyexaminerade. För yrkeserfarna ser det däremot ut att vara liten konkurrens på fem års sikt. Prognosen säkerhet uppskattas till 3, vilket är en medelhög säkerhet.

 • För yrkeserfarna ser det ut att vara liten konkurrens på fem års sikt. Detta beror främst på att stora pensionsavgångar förutses. Många av de yrkesverksamma är i nuläget 60 år eller äldre.
 • Prognosens osäkerhet har främst att göra med att skogen i allt större utsträckning regleras av internationella och regionala regelverk, och överenskommelser kan komma att få stor betydelse för kompetensbehovet framöver. Det är också osäkert hur svensk skogsindustri kommer att hävda sig i den internationella konkurrensen.

 

Lönestatistik

Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för naturvetare inom skog 2017.

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Samtliga utbildade inom skog 44 700 30 800 40 500 61 500
Jägmästare 46 800 31 000 42 500 65 200
Skogsmästare 39 700 30 000 36 300 51 100

Här ser du inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste löneenkät. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies