Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Medicin och laboratorieteknik

Naturvetare inom medicin och laboratorievetenskap är experter på biologiska processer som kan leda till sjukdom. Naturvetare med en medicinsk eller laboratorievetenskaplig utbildning arbetar ofta inom hälso- och sjukvården. Genom provtagning och analys förser de läkarna med underlag för att de ska kunna ställa diagnos.

I gruppen medicin och laboratorieteknik ingår naturvetare som har studerat laboratorievetenskap, biomedicin, medicin, immunologi och diagnostisk cytologi. Vanliga professioner är exempelvis biomedicinsk analytiker och cytodiagnostiker.

Vad kan naturvetare inom medicin och laboratorieteknik?

 • Metoder inom laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi.
 • Alla moment i kedjan från provtagning till analys.
 • Arbeta noggrant och systematiskt.
 • Agera vetenskapligt och ta till sig ny kunskap.
 • Kemi, biologi och medicin.
 • Cytodiagnostiker är dessutom experter på att identifiera cellförändringar som kan leda till cancer, mikroskopering, samt diagnostisk gynekologisk cytologi.

Var arbetar de?

De flesta naturvetare inom medicin och laboratorieteknik arbetar pinom hälso- och sjukvården eller i life sciencebranschen. De finns på regioner, privata analysföretag, läkemedels- och bioteknikföretag samt djursjukhus. De är ofta handläggare och utredare på myndigheter eller ägnar sig åt forskning och undervisning på universitet och högskolor. I stort sett alla cytodiagnostiker arbetar på sjukhuslaboratorier eller på privata laboratorier som analyserar cellprover.

Vanliga arbetsgivare

 • Karolinska Institutet
 • Region Skåne
 • Karolinska Universitetssjukhus
 • Region Uppsala
 • Uppsala Universitet
 • Astrazeneca
 • Lunds Universitet
 • Unilabs
 • Polismyndigheten

Arbetsmarknadssektorer

Fördelning på arbetsmarknadssektor för naturvetare utbildade inom medicin eller laboratorievetenskap.

Arbetsområde

Arbetsområden för naturvetare utbildade inom medicin eller laboratorievetenskap. 

Huvudarbetsuppgift

Huvudsakliga arbetsuppgifter för naturvetare utbildade inom medicin eller laboratorievetenskap.

 

Vanliga befattningar

 • Analytiker
 • Cytodiagnostiker
 • Doktorand med doktorandtjänst
 • Forskare (Scientist/Researcher)
 • Forskningsingenjör
 • Klinisk prövningsledare
 • Laboratorieingenjör
 • Post doc
 • Projektledare

Arbetsmarknadsläge

2019

Idag är det balans mellan efterfrågan och tillgång på biomedicinsk kompetens medan det är brist på legitimerade biomedicinska analytiker. När det gäller nyexaminerade biomedicinska analytiker beskrivs tillgången som relativt balanserad i Arbetskraftsbarometern (SCB, 2018).

Life science-branschen är i förändring med ett mycket stort antal små och medelstora företag, som bedriver affärer på en global och konkurrensutsatt marknad. På senare tid sker också en allt större del av den primära forskningen genom samverkan med akademin. Förutsättningarna för hur arbetet bedrivs och vilka krav som ställs på medarbetarna har i och med detta förändrats.

Arbetsmarknaden inom life science finns i huvudsak i regionerna Stockholm–Uppsala–Mälardalen och Malmö–Lund. En del arbetstillfällen finns också i Göteborg, Umeå och Linköping.

Allt fler biomedicinare arbetar inom hälso- och sjukvården, med exempelvis forskning, utveckling och projektledning.

Arbetslösheten bland biomedicinare är fortfarande högre än för andra naturvetare medan den är i stort sett obefintlig för biomedicinska analytiker.

2024

På fem års sikt bedömer vi att det råder balans för nyexaminerade och erfarna biomedicinare. Detta mot bakgrund av att vi ser framför oss att life science-branschen kommer att utvecklas positivt. Detta förutsätter att Sverige fortsätter satsa offensivt på att skapa goda förutsättningar för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom life science. Sverige har en konkurrensfördel med mycket kompetens inom området även om antalet FoU-anställda i life science-branschen den senaste tiden minskat.

Utvecklingen inom precisionsmedicinen och ökade satsningar på kompetenscentrum och forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården bör också leda till en ökad efterfrågan på biomedicinsk kompetens.

För legitimerade biomedicinska analytiker är prognosen fortsatt liten konkurrens. Stora pensionsavgångar är att vänta och många regioner har svårt att rekrytera såväl nyexaminerade som yrkeserfarna. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har också tydligt uttryckt behovet av fler biomedicinska analytiker.

Biomedicinska analytiker är också en av de utbildningsgrupper där bristen på utbildade, räknat som procent av efterfrågan, beräknas bli störst år 2035 (Trender & prognoser, SCB, 2017).

Lönestatistik

Här ser du inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste lönestatistik. Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för naturvetare inom medicin och laboratorieteknik 2018.

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Biomedicin 41 000 28 000 38 500 57 000 
Biomedicinska analytiker 35 000 27 500 33 000 45 000
Cytodiagnostiker 37 000 30 000 36 900 41 400 
Samtliga utbildade inom
medicin och laboratorievetenskap
39 400 27 900 36 000 55 600

Faktorer som påverkar lönen:

 • Kompetens
 • Krav
 • Ansvar
 • Arbetsmarknadssektor
 • Bransch
 • Region

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

De flesta biomedicinska analytiker arbetar inom landstingen, även om det också finns en efterfrågan från analys- och life science-bolag, akademin och djursjukvården. När det gäller nyexaminerade anser dock SCB i Arbetskraftsbarometern att tillgången är relativt balanserad.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies