Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Kost och livsmedel

Naturvetare inom kost och livsmedel är experter på hur kosten påverkar vår hälsa. De bidrar till vår folkhälsa genom bland annat forskning, livsmedelssäkerhet, kostrådgivning och behandling av sjukdomar relaterade till kost.

Till gruppen naturvetare inom kost och livsmedel räknar vi bland annat naturvetare som har utbildat sig till dietist, nutritionist, livsmedelsagronom eller läst livsmedelskemi, kost- eller livsmedelsvetenskap.

Vad kan naturvetare inom kost och livsmedel?

Dietister:
 • Diagnosticera, behandla och förebygga kostrelaterade sjukdomar.
 • Samtalsmetodik och kommunikation.
 • Klinisk nutrition.
Nutritionister:
 • Kommunicera samband mellan kost och hälsa.
 • Analysera kostrelaterade frågeställningar.
 • Utveckla och använda metoder inom området.
 • Molekylär- och folkhälsonutrition, kemi samt biologi.
Kostvetare:
 • Planera bra måltider med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
 • Företagsekonomi.
 • Inköp.
 • Logistik.
 • Ledarskap.
Livsmedelagronom:
 • Kvalitet och livsmedelssäkerhet.
 • Produktutveckling.
 • Livsmedelsmikrobiologi och hygien.

Var arbetar de?

De flesta dietister är anställda av landstingen eller arbetar inom primärvården. De flesta nutritionister arbetar på universitet och högskolor, på myndigheter eller inom landstinget. Naturvetare inom kost och livsmedel arbetar också på life science-, vård-, livsmedels- och tjänsteföretag, samt kooperativ och organisationer.

Vanliga arbetsgivare

 • Landsting
 • Kommuner
 • Universitet och högskolor
 • Livsmedelsverket
 • Karolinska Institutet
 • Aleris AB
 • Praktikertjänst AB
 • Länsstyrelsen
 • ICA

 

Med vad arbetar de?

 

Vanliga befattningar

 • Dietist
 • Livsmedelsinspektör
 • Handläggare
 • Doktorand med doktorandtjänst
 • Enhetschef
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Nutritionist
 • Chef
 • Miljöinspektör 

Arbetsmarknadsläge

2018

För dietister råder liten konkurrens på arbetsmarknaden för både nyexaminerade och erfarna. För nutritionister råder balans.

 • Arbetslösheten är låg, där endast ungefär 1,5 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

2023

På fem års sikt är prognosen fortsatt liten konkurrens för dietister och balans för nutritionisterPrognosens osäkerhet uppskattas till 3, vilket är en medelhög säkerhet.

 • Vi kan förvänta oss ett ökat fokus på förebyggande arbete inom hälsoområdet och en större medvetenhet om sambandet mellan kost och hälsa. Under de senaste åren har vi sett en större efterfrågan på dietister från primärvården.
 • Ett ökande antal dietister och nutritionister driver också egna företag. Intresset för att utbilda sig inom området är stort, men antalet utbildningsplatser är begränsat.

Lönestatistik

Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för naturvetare inom kost och livsmedel 2017. 

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Agronom, livsmedelsvetenskap 40 500 30 000 39 800 50 200
Dietist 33 600 27 000 31 900 40 000
Nutritionist 39 400 27 700 37 300 53 000
Samtliga inom kost och livsmedel 35 800 27 300 33 000 47 000

Här ser du inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste löneenkät. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies