Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Kemi

Naturvetare inom kemi är experter på hur kemiska ämnen är uppbyggda, hur de kan identifieras och mätas. De ser bland annat till att hanteringen av ämnena är säkra för hälsa och miljö.

Många arbetar inom kemi- eller life science-branschen. Till naturvetare inom kemi räknar vi bland annat kemist, analytisk kemist, sjukhuskemist och biokemist.

Vad kan naturvetare inom kemi?

 • Analysera vilka ämnen som ingår i ett preparat eller produkt.
 • Designa nya ämnen eller material med skräddarsydda egenskaper.
 • Bedöma risker och arbeta kvalitetssäkert.
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang.
 • Använda och utveckla kemiska metoder.

Var arbetar de?

Kemister finns inom alla branscher, men de flesta kemister finns inom kemi- eller life science-branschen. Vanliga arbetsgivare är tjänste- och bioteknikföretag samt tillverkningsindustrin. Läkemedelsindustrin, den kemiska industrin samt petroleum- och pappersmassaindustrin anställer många. Många kemister arbetar också på myndigheter, exempelvis Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Rättsmedicinalverket.

Vanliga arbetsgivare

 

 • Astrazeneca
 • Karolinska Institutet
 • Kommuner
 • Ge Healthcare Bio-Sciences
 • Stockholms Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Sahlgrenska Universitetssjukhus
 • Lunds Universitet
 • Göteborgs Universitet
 • Polismyndigheten
 • Akzo Nobel
 • Karolinska Universitetssjukhus
 • Recipharm
 • Rättsmedicinalverket Linköping

 

Med vad arbetar de?

Vanliga befattningar

 • Forskare (Scientist/Researcher)
 • Kemist
 • Senior Scientist/Senior Research Scientist
 • Analytisk Kemist
 • Laboratorieingenjör
 • Projektledare
 • Doktorand
 • Biomedicinsk analytiker
 • Forskningsingenjör
 • Post Doc
 • Sjukhuskemist

Arbetsmarknadsläge

2017

Balans för kemister. Det gäller både nyexaminerade och erfarna.

2022

På fem års sikt bedömer Naturvetarna att det blir liten konkurrens för såväl nyexaminerade som erfarna. Prognosens osäkerhet uppskattas till 4, vilket innebär en hög osäkerhet.

Trender

 1. Kompetensen behövs för att möta många av de utmaningar vi står inför och kemiska genombrott är att vänta på material- och energiområdet, samtidigt som samhället ställer allt högre hälso- och miljökrav.
 2. Fler kemister går i pension än examineras, samtidigt som behovet av kompetensen sannolikt kommer att öka.
 3. I Arbetskraftsbarometern anger allt fler arbetsgivare att det är brist på utbildade. TRR anger också att de flesta kemister som blev av med jobben i samband med omstruktureringarna inom life science numera är tillbaka i arbete.
 4. Fortfarande är arbetslösheten något högre än för andra naturvetare, knappt 3 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.
 5. Kemister finns inom flera branscher och kan specialisera sig inom många olika områden.
 6. Det är svårt att säga i vilken utsträckning efterfrågan kommer att mötas av andra grupper, eller om kompetensbehoven kan fyllas av nyanlända kemister, laboratorie- och kemiingenjörer.
 7. Möjligheterna för forsknings- och utvecklingsintensiva företag att etablera sig och bedriva verksamhet i Sverige har stor betydelse för kompetensbehovet.

Lönestatistik

Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för naturvetare inom kemi 2017. Här ser du inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas löneenkät. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget.

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Naturvetare inom kemi
43 200 30 600 41 000  58 000

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies