Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Kemi

Naturvetare inom kemi är experter på hur kemiska ämnen är uppbyggda, hur de kan identifieras och mätas. De ser bland annat till att hanteringen av ämnena är säkra för hälsa och miljö.

Många arbetar inom kemi- eller life science-branschen. Till naturvetare inom kemi räknar vi bland annat kemist, analytisk kemist, sjukhuskemist och biokemist.

Vad kan naturvetare inom kemi?

 • Analysera vilka ämnen som ingår i ett preparat eller produkt.
 • Designa nya ämnen eller material med skräddarsydda egenskaper.
 • Bedöma risker och arbeta kvalitetssäkert.
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang.
 • Använda och utveckla kemiska metoder.

Var arbetar de?

Kemister finns inom alla branscher, men de flesta kemister finns inom kemi- eller life science-branschen. Vanliga arbetsgivare är tjänste- och bioteknikföretag samt tillverkningsindustrin. Läkemedelsindustrin, den kemiska industrin samt petroleum- och pappersmassaindustrin anställer många. Många kemister arbetar också på myndigheter, exempelvis Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Rättsmedicinalverket.

Sektorer

Vanliga arbetsgivare

 1. AstraZeneca
 2. GE Healthcare Bio-Sciences
 3. Rättsmedicinalverket
 4. Galderma Q-Med
 5. Polismyndigheten - Nationellt forensiskt centrum
 6. Kemikalieinspektionen
 7. Livsmedelsverket
 8. Thermo Fisher Scientific Phadia
 9. Alcontrol
 10. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 11. Swedish Orphan Biovitrum
 12. IVL Svenska Miljöinstitutet
 13. Cambrex Karlskoga

Andra vanliga arbetsgivare är regioner, landsting samt universitet och högskolor. 

Med vad arbetar de?

Arbetsområde

Huvudarbetsuppgift

Vanliga befattningar

 • Forskare (Scientist/Researcher)
 • Kemist
 • Analytisk kemist
 • Doktorand med doktorandtjänst
 • Projektledare
 • Laboratorieingenjör
 • Biomedicinsk analytiker
 • Forskningsingenjör
 • Sjukhuskemist
 • Handläggare
 • Specialist/Expert
 • Post doc
 • Kvalitetssäkrare/-värderare QA

Arbetsmarknadsläge

 • Idag råder det totalt sett balans på arbetsmarknaden för både nyutexaminerade och yrkeserfarna, även om det skiljer sig mellan olika typer av kemister.
 • Sveriges offensiva satsningar på forskning och utveckling talar för att behovet av kemikompetens kommer att fortsätta öka i samhället.
 • Det väntas stora pensionsavgångar inom de kommande åren samtidigt som intresset för kemiutbildningar minskar. Därför kommer det troligen vara brist på flera typer av kemister framöver.

Lönestatistik

Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för naturvetare inom kemi. Här ser du inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas löneenkät 2016. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget.

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Naturvetare inom kemi
42 000 29 700 40 000  56 300

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad: