Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Geovetenskap

Naturvetare inom geovetenskap är experter på de processer som verkar i berg, jord, luft och vatten, samt hur dessa påverkar naturlandskapet. De arbetar framför allt på privat och statlig sektor.

Till naturvetare inom geovetenskap räknar vi bland annat geovetare, geolog, meteorolog, GIS-ingenjör, hydrolog, landskapsvetare, naturgeograf och oceanograf.

Vad kan naturvetare inom geovetenskap?

 • Förvalta våra naturresurser.
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang.
 • Utveckla nya mätmetoder och analyser.
 • Använda statistiska metoder och dynamiska modeller.

Utöver detta kan:

 • Geologer och geovetare kartlägga naturtillgångar i berg, jord och grundvatten, samt bedöma risker med utgångspunkt från naturliga processer.
 • Naturgeografer samla in och analysera information om landskapet och miljön.
 • Hydrologer kartlägga och analysera vattens rörelse och sammansättning, förvalta vårt grundvatten, samt bedöma risker för översvämning och spridning av föroreningar.
 • Oceanografer kartlägga och analysera havens rörelse och sammansättning, samt bedöma konsekvenser av utsläpp, temperaturförändringar, strömmar och vågor i havet.
 • Meteorologer fysik, matematik, it och kemi. De gör väderprognoser genom att ta fram essensen ur stora informationsmängder.

Var arbetar de?

Naturvetare inom geovetenskap arbetar ofta med att kartlägga naturtillgångar och medverkar vid planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Myndigheter, tjänste-, bygg- och gruvbranschen efterfrågar kompetensen. Även samhällsplanering inom kommunal och statlig förvaltning är vanliga arbetsområden.

Hydrologer och oceanografer är ofta forskare på myndigheter som SMHI. En del arbetar som teknikkonsulter. Hydrologer finns även på vattenkraftsbolag.

De flesta meteorologer finns på myndigheter, såsom Försvaret och SMHI. De arbetar även på energiföretag, IT-företag och public service.

Vanliga arbetsgivare

 • Kommuner
 • Landsting
 • Länsstyrelser
 • Karolinska Institutet
 • SMHI
 • Sveriges Geologiska Undersökning SGU
 • Sweco
 • WSP Sverige AB
 • Försvarsmakten
 • Uppsala Universitet
 • Tyréns AB
 • ÅF

 

 

Med vad arbetar de?

 

Vanliga befattningar

 • Forskare (Scientist/Researcher)
 • Geolog
 • Projektledare
 • Miljökonsult
 • Handläggare
 • Doktorand med doktorandtjänst
 • Konsult
 • Utredare
 • Forskningsingenjör

Arbetsmarknadsläge

2018

Idag kännetecknas arbetsmarknaden för geovetare (inklusive naturgeografer) av balans. Det gäller både nyexaminerade och erfarna.

 • Satsningar på infrastruktur, klimat- och miljöutmaningar, möjligheter med geografisk positionering och en ökad efterfrågan på mineral, metaller och andra naturtillgångar har gynnat geovetares arbetsmarknad.
 • Arbetslösheten är låg, ungefär 2 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

2023

Arbetsmarknaden uppskattas vara i fortsatt balans för nyexaminerade och erfarna geovetare om fem år. Prognosens osäkerhet uppskattas till 4, vilket innebär en hög osäkerhet.

 • Även om "gruvboomen" nu verkar ha avstannat till viss del, förutses balans på geovetares arbetsmarknad framöver.
 • Under de närmaste fem åren kommer troligen satsningar på infrastruktur, arbete för att hantera riskerna med klimatförändringarna och miljöarbete fortsätta att vara prioriterat.
 • Prognosens osäkerhet beror på att det är svårt att säga i vilken utsträckning efterfrågan kommer att mötas av andra grupper. Till detta kommer en politisk osäkerhet kring vilka satsningar på till exempel infrastruktur och miljö som kommer att göras.

 

Lönestatistik

Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för naturvetare inom geovetenskap 2017.

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Geovetare 41 600 30 200 39 500  55 000

Tabellen visar inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste löneenkät. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies