Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Fysik

Naturvetare inom fysik är experter på de grundläggande fysikaliska lagar och processer som verkar på Jorden och i universum. Naturvetare med utbildning inom fysik, astronomi eller sjukhusfysik arbetar framförallt inom industrin, akademin och sjukvården. Sjukhusfysik och astronomi är vanliga specialiseringar för fysiker.

Till naturvetare inom fysik räknar vi bland annat fysiker, sjukhusfysiker och astronom.

Vad kan naturvetare inom fysik?

Fysiker:
 • Lösa problem genom att strukturera, modellera och göra beräkningar
 • Förutsäga processer och fenomen
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang
 • Utveckla nya metoder
 • Fysik, matematik, statistik, programmering och mätteknik
Sjukhusfysiker:
 • Lösa medicinska problem vid strålningsbehandling och diagnos
 • Kvalitetskontrollera medicinteknisk utrustning och radioaktiva läkemedel
 • Utveckla ny medicinsk teknik
 • Bedöma strålningsrisker
 • Medicinsk strålningsfysik, kemi, biologi och medicin

Var arbetar de?

Det är framförallt verksamheter som har behov av analyser, prognoser och beräk-
ningar som efterfrågar naturvetare med kompetens inom fysik. Fysiker arbetar ofta med forskning och utveckling inom industrin, försvaret eller akademin. Företag inom it- och telekom, elektronik, energi, medicin- och miljöteknik behöver kompetensen. Fysiker arbetar också som lärare, både på gymnasiet och inom högskolan. En del fysiker arbetar på stora internationella forskningsanläggningar, som CERN. Även inom finans- och försäkringsbranschen finns ett behov av fysiker.

Sjukhusfysiker finns framförallt i regionerna och på universitetssjukhusen, där de arbetar med medicinsk bilddiagnostik, strålbehandling och strålskydd.

Vanliga arbetsgivare

 • Karolinska Universitetssjukhus
 • Lunds Universitet
 • Sahlgrenska Universitetssjukhus
 • Stockholms Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Totalförsvarets Forskningsinstitut
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Linköpings Universitet 
 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Västra Götalandsregionen Vård och Diagnostik
 • European Spallation Source
 • Göteborgs Universitet

Arbetsmarknadssektorer

Diagrammet nedan visar fördelning på arbetsmarknadens sektorer för naturvetare med utbildning inom fysik enligt Naturvetarnas lönestatistik från 2018.

 

Med vad arbetar de?

Arbetsområde

Diagrammet visar arbetsområden för naturvetare med utbildning inom fysik enligt Naturvetarnas lönestatistik från 2018.

Huvudarbetsuppgift

Diagrammet visar huvudsakliga arbetsuppgifter för naturvetare med utbildning inom fysik enligt Naturvetarnas lönestatistik från 2018.

Vanliga befattningar

 • Sjukhusfysiker
 • Doktorand med doktorandtjänst
 • Forskare (Scientist/Researcher)
 • Sjukhusfysiker, förste
 • Universitets-/Högskolelektor
 • Ingenjör
 • Professor
 • Post doc
 • Forskningsingenjör

Arbetsmarknadsläge

2019

Fysikers och sjukhusfysikers arbetsmarknad är i balans. Det gäller både nyexaminerade och erfarna, även om nyexaminerade fysiker som är osäkra på hur de ska använda sin kompetens i arbetslivet kan ha svårt att etablera sig.

I Arbetskraftsbarometern (SCB, 2018) uppger arbetsgivarna att tillgången på fysiker är i balans och antalet som examineras är stabilt.

Arbetslösheten är låg och ytterst få av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

2024

På fem års sikt är prognosen fortsatt balans. Fysiker är en liten exklusiv grupp på svensk arbetsmarknad. De få individer som examineras får nästan undantagslöst kvalificerade arbeten och de flesta disputerar innan de lämnar akademin. I princip kan sägas att det som gäller för civilingenjörers arbetsmarknad också gäller för fysiker.

För fysiker kan tekniska genombrott få stor betydelse för kompetensbehovet. När det gäller material, datalagring, kommunikationsteknik, energi samt automatisering kommer vi sannolikt att fortsätta se en stark utveckling de närmaste åren.

Efterfrågan på sjukhusfysiker ökar i viss mån och det blir också allt vanligare att kompetensen efterfrågas utanför sjukvården. Det finns exempelvis en efterfrågan från producenter av medicinsk-teknisk utrustning och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Lönestatistik

Tabellen visar inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste lönestatistik. Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för fysiker och sjukhusfysiker 2018. 

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Fysiker 45 600 33 000 44 500 60 000
Sjukhusfysiker 44 300 33 700 42 600 57 000

Faktorer som påverkar lönen:

 • Kompetens
 • Krav
 • Ansvar
 • Arbetsmarknadssektor
 • Bransch
 • Region

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies