Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Djur

Naturvetare specialiserade på djur är inriktade mot husdjursvetenskap, djuromvårdnad, djurskydd, hippologi eller etologi. De arbetar inom allt ifrån länsstyrelser till privata djursjukhus och stall.

Naturvetare som är experter på djur är främst djursjukskötare, djurskyddsinspektörer, husdjursagronomer och hippologer.

Vad kan naturvetare med djurkompetens?

Djursjukskötare:
 • Analysera djurs hälsotillstånd, samt se till att de mår så bra som möjligt.
 • Kommunicera med djurägare och andra aktörer inom djursjukvården.
 • Utbilda djurägare när det gäller vård, efterbehandling och rehabilitering.
 • Utföra vissa vaccinationer och intravenösa injektioner inklusive sätta permanentkanyl.
 • Provtagning och enklarare laboratorieanalyser.
 • Föra journal, skriva intyg i enlighet med gällande lagkrav och utföra sårbehandling på eget ansvar.
 • Agera i enlighet med djurskydds- och smittskyddslagen.

För att arbeta som djursjukskötare krävs legitimation och många av deras arbetsuppgifter får endast utföras av legitimerad personal inom djurens hälso- och sjukvård.

Djurskyddsinspektörer:
 • Arbeta systematiskt med djurskyddsfrågor.
 • Kommunicera kring djurskydd och regelverk.
 • Ge förslag som förbättrar djurskyddet.
 • Kontrollera att djurägare följer djurskyddslagstiftningen.
 • Ta ansvar för och utveckla verksamheten.

Var arbetar de?

Naturvetare med djurkompetens arbetar framförallt på länsstyrelserna, djurkliniker, djursjukhus och distriktsveterinärstationer. Andra arbetsgivare är Jordbruksverket, större gårdar med uppfödning av köttdjur, livsmedelsföretag, djurparker, konsultföretag, branschorganisationer, ideella organisationer, fodertillverkare, läkemedelsföretag, försäkringsbolag och naturbruksgymnasier. 

Vanliga arbetsgivare

 • Länsstyrelser
 • SLU
 • Anicura
 • Evidensia
 • Jordbruksverket
 • Växa Sverige

 

 

Med vad arbetar de?

Vanliga befattningar

 • Djursjukskötare
 • Djurskyddsinspektör/handläggare
 • Handläggare
 • Rådgivare (Advisor)
 • Lärare

Arbetsmarknadsläge

2017

Arbetsmarknadsläget för djursjukskötare är liten konkurrens för såväl nyexaminerade som erfarna. För övriga professioner, såsom djurskyddsinspektörer, hippologer och etologer stor konkurrens.

2022

Fortsatt liten konkurrens för djursjukskötare och stor konkurrens för övriga grupper. Prognosens osäkerhet uppskattas till 3, vilket är en medelhög säkerhet.

Trender

 1. Antalet djurägare ökar samtidigt som kraven på djurägare ökar, men resurserna för att följa upp kraven är starkt begränsade.
 2. Antalet utbildningsplatser för djursjukskötare är få samtidigt som djursjukvårdsbranschen är under tillväxt.
 3. Jordbruksverket och branschen har vid flera tillfällen understrukit att det råder brist på legitimerade djursjukskötare.
 4. Många djursjukskötare har lämnat branschen eller arbetar deltid.
 5. Det är osäkert hur efterfrågan på djursjukskötare kommer att påverkas av alla de undantag som gjort kring vem som får göra vad inom djursjukvården sedan legitimationen infördes.
 6. Konjunkturella förändringar och pågående strukturella förändringar i branschen kommer att påverka efterfrågan på djursjukskötare på längre sikt.
 7. Intresset för att arbeta med djur är stort, vilket leder till en stor konkurrens om jobben.

Lönestatistik

Sifforna i tabellen ger en fingervisning om löneläget för djurskyddsinspektörer och djursjukskötare 2017. 

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Naturvetare, utbildningsområde djur 34 100 26 000 31 600  45 000

Djurskyddsinspektör/-handläggare

31 900 28 600 31 900 35 400
Djursjukskötare 28 300 25 000 27 800 32 700

Här ser du inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste löneenkät. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies