Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Arbetsmiljö

Naturvetare inom arbetsmiljöområdet är specialister på att förebygga risker och hantera arbetsmiljöproblem. De arbetar framförallt på konsultföretag eller inom företagshälsovården.

Eftersom de naturvetare som arbetar inom arbetsmiljöområdet har väldigt olika utbildningsbakgrund har vi i den här sammanställningen utgått från de medlemmar som angett att de arbetar inom arbetsområdet arbetsmiljö.

Till gruppen naturvetare inom arbetsmiljö räknar vi bland andra arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljöinspektörer samt yrkes- och miljöhygieniker. 

Vad kan naturvetare inom arbetsmiljö?

Arbetsmiljöingenjörer:
 • Bedöma hälsorisker
 • Omsätta kunskap till konkreta åtgärder
 • Arbeta systematiskt
 • Kommunicera risk
 • Arbetsmiljöarbetets styrning och juridik, metodik, mätmetoder, organisation samt ergonomi
Arbetsmiljöinspektörer:
 • Kontrollera att en verksamhet följer arbetsmiljölagstiftningen
 • Stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen
 • Kommunicera regelverket
 • Ge förslag på förbättringar
 • Den bransch som de har ansvar för
Yrkes- och miljöhygieniker:
 • Utreda och bedöma biologiska, fysiska och kemiska hälsorisker
 • Kartlägga risker för exponering
 • Kommunicera komplicerade sammanhang
 • Statistik
 • Arbets- eller miljömedicin

Var arbetar de?

Många arbetsmiljöexperter arbetar som konsulter på teknikkonsultföretag eller inom företagshälsovården, som kan ägas privat eller av kommuner och landsting. I större verksamheter finns alltid arbetsmiljöexperter, som då snarast har rollen som internkonsulter, projektledare eller samordnare. En del arbetar också med processäkerhet inom industrin. Riskerna är då ofta mer storskaliga och kan även få konsekvenser för omgivningen.

Vanliga arbetsgivare

 • Arbetsmiljöverket
 • Landsting/regioner
 • Universitet och högskolor
 • Karolinska Institutet
 • Kommuner

 

 

Arbetsområde

Naturvetare inom arbetsmiljö arbetar ofta med risker förknippade med teknisk utrustning, ergonomi, ventilation, buller, kemikalier, mikroorganismer, stress, samt hot och våld. Här har vi listat möjliga arbetsuppgifter som våra medlemmar inom arbetsmiljö jobbar med

 • Tillsyn
 • Säkerhet/Riskvärdering
 • Service/Rådgivning
 • Utredning
 • Handläggning/Administration
 • Forskning
 • Verksamhetsledning
 • Strategiskt arbete
 • Projektledning
 • Laboratoriearbete 

Vanliga befattningar

 • Arbetsmiljöingenjör
 • Arbetsskyddsingenjör
 • Arbetsmiljöinspektör
 • Arbetsmiljöhandläggare 

Arbetsmarknadsläge

2018

Idag kännetecknas arbetsmarknaden för arbetsmiljöingenjörer av liten konkurrens om jobben för såväl nyexaminerade som yrkeserfarna.

2023

På fem års sikt är prognosen fortsatt liten konkurrens. Prognosens osäkerhet uppskattas till 3, vilket är en medelhög säkerhet.

 • Prognosen är fortsatt liten konkurrens på grund av en ökad efterfrågan, stora pensionsavgångar och få nyexaminerade. Den ökande ohälsan i arbetslivet driver på efterfrågan på arbetsmiljökompetens. Företagshälsovården räknar med att behöva rekrytera på grund av stora pensionsavgångar.
 • I dagsläget ser det också ut som att Arbetsmiljöverket kommer att expandera under de kommande åren. Myndigheten har uttalat ett mål om att ha 300 inspektörer anställda 2030 och rekryterar nu återigen efter en tid av nedskärningar.

Lönestatistik

Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för arbetsmiljöingenjörer 2017.

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Arbetsmiljö (arbetar med) 43 500 34 900 42 100 52 200
Arbetsmiljö (utbildad inom) 44 200  36 300  41 800  56 600
Arbetsmiljö-/ Skyddsingenjör 43 700  35 700  40 300  55 200
Arbetsmiljöinspektör/ handläggare 42 100 40 000 42 100 44 900

Du får ser inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste löneenkät. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies