Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Avtalsarkiv, Teknikavtalet, TAG

Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016-03-31

Teknikavtalet

In English: Collective Agreement for Salaried Employees between Teknikarbetsgivarna and Unionen, Sveriges Ingenjörer and Ledarna

 

 

Avtalsperiod 2012-02-01 till 2013-03-31

Teknikavtalet

 

Avtalsperiod 2010-04-01 till 2011-09-30

Teknikavtalet

 

Avtalsperiod 2007-04-01 till 2010-03-31

Teknikavtalet Sveriges Ingenjörer-Sif-Ledarna

Avtalet i sammandrag

 

Avtalsperiod  2004-04-01 till 2007-03-31

Teknikavtalet (lön och allmänna villkor)

Partsgemensamt arbetsmiljöarbete

Lönestatistik

Lönekartläggning/jämställda löner

In English:

Engineering Industry Collective Agreement for Salaried Employees

 

Arbetsmiljörapport

Partsgemensam arbetsmiljörapport (Teknikindustrin)

 

Utvecklingsavtalet

För Verkstadsindustrin/Teknikarbetsgivarna gäller även Utvecklingsavtalet. Utvecklingsavtalet utvecklar medbestämmandet i företagen och kan därför ses som en förlängning av MBL (Medbestämmandelagen). Avtalet reglerar bland annat facklig information på betald tid, bestämmelser om arbetstagarkonsulter och förhandlingsordning.

Utvecklingsavtalet

Senast uppdaterad: