Frågor & svar
Jobb, lön och villkor

Avtalsarkiv, TEKO-industrierna

Avtalsperiod 2013-04-012016-03-31

Allmänna anställningsvillkor och löner

 

Avtalsperiod 2011-11-01– 2013-03-31

Tjänstemannaavtal

Avtalsinfo

 

Avtalsperiod 2010-05-01 till 2011-10-31

TEKO-industrierna

 

Avtalsperiod 2007-05-01 till 2010-04-30

Kollektivavtal (protokoll)

Tjänstemannaavtal (löner m.m) 

 

Avtalsperiod 2004-05-01 till 2007-04-30

Arbetsmiljöavtal

Kollektivavtal (tillägg och ändringar)

 

Avtalsperiod från 2001-02-01 till 2004-04-30

Avtalsprotokoll

Löneavtal (redigerat)

Kompetensutvecklingsavtal

Allmänna anställningsvillkor

Senast uppdaterad: