Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Avtalsarkiv, Sveriges Byggindustrier, BI

Avtalsperiod 2012-02-01 till 2013-03-31

Tjänstemannaavtalet

Löneavtal

Avtalet i korthet

 

Avtalsperiod 2010-04-01 till 2012-01-31

Sveriges Byggindustrier (BI)

Sveriges Byggindustrier löneavtalet

 

Avtalsperiod 2007-04-01 till 2010-03-31 

Förhandlingsprotokoll 

Löneavtal (bilaga A) samt tekniska anvisningar 

Ändringar i allmänna villkor i kollektivavtal (bilaga B-F)

Partsgemensamma arbetsgrupper (bilaga G-K)

 

Avtalsperiod 2004-05-01 till 2007-04-30

Löneavtal

 

Avtalsperiod 2001-04-01 till 2004-03-31

Avtalsprotokoll 

Allmänna villkor 

Löneavtal (redigerat)

Senast uppdaterad: