Frågor & svar
Jobb, lön och villkor

Avtalsarkiv, Skola och utbildning

Arbetsgivaralliansen

Avtalsperiod 2016-05-01 - 2017 -04 -30

Förhandlingsprotokoll

 

Avtalsperiod 2014-05-01 till 2016-04-30

Bransch- och löneavtal Skola och utbildning

Avtalsinformation

 

Avtalsperiod 2012-05-01 till 2014-04-30

Allmänna avtalsvillkor

 

Avtalsperiod 2010-2012

Bransch- och löneavtal Skola och utbildning

Yrkande för kommande avtalsperiod, Skola/Utbildning och Folkhögskola

 

Avtalsperiod 2007-05-01 till 2010-04-30

Bransch- och löneavtal Skola och Utbildning

Bransch- och löneavtal Folkhögskola 

 

Avtalsperiod 2004-05-01 till 2007-04-30

Förhandlingsprotokoll

Löneavtal

Överenskommelse arbetstid

Branschavtal Skola och Utbildning

Branschavtal Folkhögskola 

Senast uppdaterad: