Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Skogsbruk, Gröna arbetsgivarna (tidigare SLA)

Gröna arbetsgivarna (tidigare SLA) är en sammanslutning av arbetsgivare inom skogsbruk, hushållningssällskap och husdjursföreningar, jordbruk, trädgårdsnäring, samt djursjukvård och djurparker. Bland de anslutna företagen finns exempelvis SkogForsk, Stora Enso Skog och Sveaskog. Här är avtalsdokumenten för Skogsbruk.

Avtalsperiod 2017-06-01 till 2020-03-31

Kollektivavtal

Protokoll

 

Avtalsarkiv

Här hittar du äldre avtal.

Senast uppdaterad: