Frågor & svar
Jobb, lön och villkor

Avtalsarkiv, Grafiska företagen, Grafiska Företagens Förbund

Grafiska Företagens Förbund (GFF) är bransch- och arbetsgivarorganisation för den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. GFF har cirka 750 medlemsföretag. Inom branschen finns många mindre företag. Några av de större företagen är Amcor Flexibles, Å&R Carton, Elanders och Tetra Pak.

Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016-03-31

Allmänna anställningsvillkor och löner

 

Avtalsperiod 2012-03-01 till 2013-03-31

Tjänstemannaavtal

 

Avtalsperiod 2010-05-01 till 2012-02-29

Grafiska Företagens Förbund (GFF)

 

Avtalsperiod 2007-05-01 till 2010-04-30

Förhandlingsprotokoll inkl bilagor, med avtal om löner och allmänna anställningsvillkor

 

Avtalsperiod 2004-05-01 till 2007-04-30

Förhandlingsprotokoll

Löneavtal (Bilaga 1)

Ändringar i allmänna villkor (Bilaga 2)

Arbetstidsförkortning (Bilaga 3)

Riktlinjer avseende kompetensutveckling (Bilaga 4)

 

Avtalsperiod 2001-03-01 till 2004-04-30

Avtalsprotokoll

Allmänna anställningsvillkor

Arbetsmiljöavtal

Avtalsinformation, 2001-05-17

Senast uppdaterad: