Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Avtalsarkiv - Fastigheter

Almega Tjänsteförbunden

 

Avtalsperiod 2010-06-01 till 2012-05-31

Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna 

Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna Löneavtalet

 

Avtalsperiod 2007-06-01 till 2010-05-31

Förhandlingsprotokoll 

Löneavtal - lönebildning

Allmänna anställningsvillkor

Arbetsmiljögrupp

 

Avtalsperiod löneavtal 2004-06-01 till 2007-05-31

Förhandlingsprotokoll med avtal om lönebildning

 

Avtalsperiod allmänna villkor 2005-01-01 till 2007-05-31

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: