Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Avtalsarkiv - , Svenska Teknik och Designföretag

Almega tjänsteförbunden.

Avtalsperiod 2016-04-01 till 2017-03-31

Allmänna anställningsvillkor

Löneavtal

 

Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016-03-31

Allmänna anställningsvillkor

Avtalet i korthet

Avtal om löner och anställningsvillkor

 

Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-03-31

Allmänna anställningsvillkor

Löneavtal

Avtalet i korthet

 

Avtalsperioden 2011-04-01 till 2012-03-31

Nya avtalet i korthet 2011-2012

Förhandlingsprotokoll Svensk Teknik Design

Riktlinjer för lönerevision 2011

 

Avtalsperiod 2009-04-01 till 2011-03-31

Almega Tjänsteförbunden Svensk Teknik och Design

Avtal om löner och anställningsvillkor

 

Avtalsperiod 2007-04-01 till 2009-03-31

Förhandlingsprotokoll, avtal om löner och anställningsvillkor 

 

Avtalsperiod 2004-04-01 till 2007-03-31

Förhandlingsprotokoll 

Löneavtal (Bilaga 1) 

Allmänna villkor 

Arbetsmiljö (Bilaga 3)

Senast uppdaterad: