Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Naturvetarna på regioner

Inom regioner (tidigare landsting) har Naturvetarna rätt att både förhandla och teckna avtal för våra medlemmar. Detta gäller för dig som är medlem i Naturvetarna och arbetar inom regioner.

I de flesta regioner finns en lokal förening, en Naturvetarförening. De bevakar alla medlemmars intressen lokalt, går på förhandlingar och samverkan, har kontakt med förtroendevalda samt driver medlemmarnas frågor.

Det finns även Sacoråd där invalda representanter företräder alla medlemmar inom de Sacoförbund som valt att vara med. Ofta finns en förtroendevald från Naturvetarföreningen med i Sacorådet. Representanter utses genom val och det är de som sitter i samråd med arbetsgivaren.

Vi förhandlar för dig och tecknar avtal

Naturvetarna har både förhandlingsrätt och teckningsrätt för samtliga medlemmar. Detta är avtalat mellan arbetsgivaren och Naturvetarna.

Förhandlingsrätt innebär att arbetsgivaren är skyldig att kalla Naturvetarna till förhandling. I samverkan sitter Naturvetarna på Sacomandat.

Teckningsrätt innebär att Naturvetarna tecknar alla lokala kollektivavtal för sina medlemmar. Till exempel flextidsavtal, samverkansavtal, beredskaps- och jouravtal. Ordföranden i den lokala föreningen brukar vara ansvarig för detta, men i samarbete med ansvarig ombudsman från Naturvetarna.

Löneprocessen och pension

Naturvetarföreningen ansvarar för medlemmarnas lönerevision. Vårt löneavtal heter HÖK T och förordar individuell lönesättning enligt dialogmodellen. Det betyder att du ska ha samtal med din närmaste chef kring din lön och få lön utefter ansvar, kompetens och prestation. Vi anser att du är bäst på att företräda dig själv då det är du som har den informationen.

De fördelar som förhandlas fram för en yrkesgrupp gäller alla inom yrkesgruppen på arbetsplatsen. Oavsett förbund. Om ett förbund har fått till ett engångsavtal för en yrkesgrupp får alltså även de som är medlemmar i andra förbund samma fördel.

Pensionsavtalet inom landstinget gäller för alla anställda oavsett vilket fackförbund man tillhör.

Läs om avtalen inom regioner

Bli medlem i Naturvetarna

Naturvetarna är experter på naturvetares kompetens och arbetsmarknad. Vi erbjuder specialiserad rådgivning om anställningsvillkor, lön och karriär.

I medlemskapet ingår Naturvetarnas inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan så att du kan få 80 procent av din a-kassegrundande inkomst i 150 ersättningsdagar. Vår försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring erbjuder också förmånliga försäkringar. Som ny medlem får du ett försäkringspaket från Akademikerförsäkring.

Läs mer om våra medlemsförmåner

Till medlemsansökan.

Senast uppdaterad: