Frågor & svar
Förtroendevald

Stöd i styrelsearbetet

Som förtroendevald inom staten tillhandahåller Saco-S mallar och handböcker med mera för att ge dig stöd i ditt uppdrag.

Handböcker

På Saco-S webbplats kan du ladda ner och beställa flera handböcker: 

Mallar för föreningsarbetet

Saco-S har ett flertal informationsmallar för powerpoint, brev och affischer som du kan ladda ner på deras webbplats. 

Till Saco-S mallar

Stöd för lönestatistik

Saco-S har tagit fram ett antal diagram som ni kan använda för att analysera hur lönebilden och löneutvecklingen ser ut inom er verksamhet. Med fördel kan ni använda diagrammen både i förberedelserna inför lönerevision och i avstämningen efter lönerevision.

Till Saco-S statistikstöd för förtroendevalda

Övrigt material

Arbetsbrister

Senast uppdaterad: