Frågor & svar
Förtroendevald

Rekrytering och synlighet

Du som är förtroendevald inom staten företräder både myndighetens Saco-S förening och ditt förbund. Därför är det viktigt att medlemsrekryteringen sker till samtliga Sacoförbund.

Du som är förtroendevald inom staten företräder både myndighetens Saco-S förening och ditt förbund. Därför är det viktigt att medlemsrekryteringen sker på ett förbundsneutralt sätt, eftersom en potentiell medlem ofta har möjlighet att välja medlemskap i mer än ett Saco-förbund.

Information om alla Sacoförbund på Sacos webbplats

Beställ rekryteringsmaterial i Saco-S webbshop

Saco-S checklista för rekrytering

Förbered dig

 • Beställ Saco-S rekryteringsbroschyr och profilprodukter och ha med vid möten med nya medlemmar.
 • Inventera potentiella medlemmar. Kontakta dem och fråga om de vill bli medlemmar. Dela upp ansvaret för olika enheter mellan styrelsemedlemmarna så att alla potentiella medlemmar tillfrågas om medlemskap.
 • Formulera mejl eller brev till nyanställda med information om Saco-S-föreningen.
 • Använd Saco-S material för medlemsrekrytering.

 

Att möta blivande medlemmar

 • Delta i arbetsplatsintroduktioner för nyanställda.
 • Presentera dig som företrädare för Saco-S på din arbetsplats, berätta om verksamheten som Saco-S har på arbetsplatsen och om fördelarna med att vara medlem i ett förbund inom Saco-S.
 • Använd Saco-S rekryteringsbroschyr och hänvisa till passande förbund.
 • Visa bildspelet som visar fördelarna med medlemskap i ett Saco-S-förbund, vilket du hittar på www.saco-s.se
 • Berätta om fördelarna med medlemskap i ett Saco-S-förbund. Utgå från dig själv. Vad var viktigt för dig?
 • Våga fråga om kollegan vill bli medlem! Utgå från att personen vill bli medlem. Många säger att anledningen till att de inte har gått med tidigare är att ingen har frågat

 

Synliggör föreningen

 • Bjud in till informationsmöten med olika tema kring lön, avtal, pension med en central ombudsman.
 • Bjud in medlemmarna till gemensam fika emellanåt, exempelvis vid någon högtid, eller lunchsmörgås vid årsmöte. Lyssna på medlemmarnas frågor och passa på att berätta vad Saco-S föreningen gör.
 • Etablera kontakt med personalavdelning/HR för att få information om nyanställda av HR. Skicka brev eller mejl till dem om möte.
 • Se till att Saco-S föreningens representant finns med i platsannonserna.
 • Använd intranätet som informationsplats. Länka till Saco-S webb och till kontaktförbundet. Saco erbjuder er lokala webbplatser för att underlätta informera till medlemmarna
 • Använd även fysiska anslagstavlor, sätt upp information om kommande möten och bilder samt kontaktuppgifter på de förtroendevalda.
 • Skicka medlemsmejl med information om möten och vad som är på gång.
 • Sätt upp skyltar som visar var Saco-S-föreningens styrelsemedlemmar finns.
 • Sätt upp informationsbord i anslutning till matsal eller fikarum med material och bemanna när tillfälle ges.

 

Till kollegor som är naturvetare

Till dina kollegor som är naturvetare kan du kostnadsfritt beställa Naturvetarnas rekryteringsfolder och vår medlemstidning Naturvetaren. Mejla till fortroendevald@naturvetarna.se

Senast uppdaterad: